Menu

Zo duurzaam is de Mercedes-Benz EQC

Duurzaamheid heeft vele aspecten. Als premiumfabrikant streeft Mercedes-Benz ernaar om producten te ontwikkelen die qua milieuvriendelijkheid tot de top behoren in hun segment. In het kader van de 'Ambition 2039'-doelstelling streeft Mercedes-Benz ernaar om over twintig jaar een CO2-neutraal personenwagengamma te hebben. Met de EQC 400 4MATIC brengt Mercedes-Benz dit jaar het eerste model op de markt onder het product- en technologiemerk EQ. Voor dit model is de 360°-milieucheck onlangs met succes afgerond. De resultaten werden grondig gecontroleerd door TÜV Süd. De milieucontrole is gebaseerd op een ecobalans waarbij de milieu-impact van de auto over de gehele levenscyclus in kaart wordt gebracht, van de grondstoffenwinning via de productie en het gebruik tot de uiteindelijke recycling. In dit opzicht profiteert de EQC 400 4MATIC van het continu lokaal emissievrij rijden en het hoge rendement van de elektrische aandrijflijn. Wat echter ook duidelijk is, is dat de energiemix met betrekking tot het gebruik van de auto een bijzonder belangrijke rol speelt in de CO2-balans (meer informatie over deze holistische analyse vindt u hier).

Alleen een beoordeling van de gehele levenscyclus van een auto geeft een realistisch beeld van, bijvoorbeeld, de CO2-footprint van deze auto. Al sinds 2005 voert Mercedes-Benz regelmatig milieuchecks uit waarbij alle milieuaspecten nauwkeurig worden bekeken. De berekeningen zijn gebaseerd op een kilometrage van 150.000 tot 300.000 km, afhankelijk van het segment. In het geval van de EQC is dit 200.000 km. Elektroauto's kunnen tijdens het gebruik, afhankelijk van de stroombron, de hogere CO2-emissie die tijdens de productie ontstaat compenseren. Als elektroauto's alleen worden bijgeladen met stroom uit hernieuwbare energiebronnen, is de CO2-emissie in vergelijking met die van auto's met verbrandingsmotoren over de gehele levenscyclus circa 70 procent lager.


Doelstelling: CO2-neutraal af fabriek
Hoewel de omstandigheden grotendeels identiek zijn, ontstaat bij de productie van een elektroauto meer CO2 dan bij de productie van een auto met conventionele aandrijflijn, omdat met name de productie van accucellen veel energie vergt. Dit maakt het des te belangrijker om CO2-neutrale energie in te kopen voor de toekomstige productie. Mercedes-Benz is van plan dit al vanaf 2022 te realiseren. Alle Europese fabrieken moeten dan CO2-neutraal produceren. In Duitsland vormt de stroomvoorziening met behulp van windmolenparken, waarvoor de subsidies volgens de EU-wet op het gebied van duurzame energie na 2020 worden stopgezet, een stap in de goede richting. Mercedes-Benz is de eerste grote industriële klant die bij deze bron inkoopt. Op deze manier waarborgt de onderneming de continuïteit van de exploitatie van de windmolenparken in het noorden van Duitsland op de lange termijn. Deze groene energie uit de windmolenparken zal onder andere worden gebruikt voor de productie van de EQC in de Mercedes-Benz fabriek in Bremen en voor de accuproductie van Deutsche ACCUMOTIVE in Kamenz, in de Duitse deelstaat Saksen. In het Kundencenter in Bremen wordt de EQC voorafgaand aan de levering aan de klant bovendien opgeladen met zonne-energie.


Volle kracht vooruit, CO2-neutraal
In het geval van elektroauto's wordt, met name vanwege de complexiteit van de accuproductie, ongeveer 51 procent van de CO2-emissie over de gehele levenscyclus uitgestoten tijdens de productiefase. Nog eens circa 49 procent wordt uitgestoten tijdens de gebruiksfase. Daarom is het bij het gebruik van EU-energie van doorslaggevend belang waar de energie vandaan komt, zowel in de productie- als in de gebruiksfase.
Mercedes-Benz streeft ernaar in 2020 een CO2-neutrale productie in de eigen Europese fabrieken te hebben gerealiseerd. Tijdens de gebruiksfase kan de bestuurder zelf al invloed uitoefenen op de ecobalans van zijn auto, afhankelijk van de gebruikte energiebron voor het laden. De ecobalans, en vooral de CO2-balans, varieert zodoende bij het onderzoek over de gehele levenscyclus van de EQC met een kilometrage van 200.000 km. Momenteel wordt bij de productie 16,4 ton CO2 uitgestoten. Als de accu's worden geladen met de EU-stroommix, komt daar nog eens 16 ton bij. In totaal is de uitgestoten hoeveelheid CO2 dan 32,4 ton. Als de stroom die wordt gebruikt tijdens het laden echter afkomstig is uit hernieuwbare bronnen, wordt slechts 0,7 ton extra CO2 uitgestoten gedurende de gehele levenscyclus (productie, energieverbruik tijdens het rijden, recycling). De totale CO2-emissie bedraagt dan 17,1 ton CO2. Door energie uit hernieuwbare energiebronnen te gebruiken tijdens het laden van de accu's, kan de CO2-footprint van de EQC bijna gehalveerd worden.


Vergelijkbare factoren spelen een rol bij het in kaart brengen van de energiebalans doordat de efficiëntie van de stroomopwekking sterk afhankelijk is van de gebruikte primaire energiebron. Het gebruik van energiebronnen verandert dienovereenkomstig. Bij de berekening ervan wordt de energieproductie en dus de primaire energievraag met betrekking tot het gebruik van de auto (EU-elektriciteitsmix of elektriciteit uit waterkracht) gevarieerd, terwijl het energieverbruik voor de productie van de EQC en de recycling ervan ongewijzigd blijft. En ook hier is het resultaat vergelijkbaar: het gebruik van hernieuwbare energie tijdens het rijden verlaagt de totale energiebalans van de EQC van 722 naar 478 gigajoule – een energiebesparing van ongeveer 34 procent.


Verantwoord gebruik van hulpbronnen: materiaalgebruik en recycling
De 360°-milieucheck heeft echter niet alleen betrekking op de CO2-emissie en de energiebehoefte. Om de milieuvriendelijkheid van een auto te meten, houden de experts rekening met alle uitstoot en het gebruik en verbruik van hulpbronnen gedurende de gehele levenscyclus.
De specifieke aandrijfcomponenten van de EQC leiden bij de productie tot een hoger gebruik van materialen en energiebronnen dan bij een conventioneel aangedreven auto. Het aandeel staal en ijzer wordt verminderd doordat een verbrandingsmotor en de bijbehorende transmissie plus nevenaggregaten achterwege zijn gelaten. Daarentegen is het aandeel polymeren, lichtmetalen en andere metalen hoger.


Samenstelling van materialen
Het leeggewicht van de EQC 400 4MATIC bedraagt 2.420 kg. De auto is voor 39 procent gemaakt van staal en ijzer, gevolgd door lichtmetalen (23 procent) en polymeren, oftewel kunststoffen (18 procent).
Om deze reden is een van de ontwikkelingsdoelen een verdere vermindering van het gebruik van hulpbronnen en de milieu-impact van de gebruikte materialen. In vergelijking met de huidige elektrische en plug-in hybrid modellen wil Mercedes-Benz het gebruik van primaire grondstoffen in de aandrijf- en accutechnologie in 2030 met 40 procent hebben verminderd.
Daartoe wordt het gebruik van grondstoffenvriendelijke materialen zoals gerecyclede kunststoffen en hernieuwbare grondstoffen in de auto's voortdurend uitgebreid. Een voorbeeld hiervan is de hoogwaardige 'Response'-bekledingsstof die nieuw is ontwikkeld voor de EQC en volledig uit gerecyclede PET-kunststofflessen bestaat. Gerecyclede kunststof materialen worden eveneens gebruikt in bijvoorbeeld de bekleding van het reservewielvak of de bekleding van de onderkant van het motorcompartiment. Er wordt ook gebruikgemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals kenaf, wol en papier. De vezels van de kenafplant worden bijvoorbeeld gebruikt voor de bekleding van de bagageruimte, terwijl in de bagageruimtebodem een papieren honingraat wordt gebruikt.In de nieuwe EQC kunnen in totaal honderd componenten plus kleine onderdelen zoals drukknopen, kunststof moeren en kabelbevestigingen met een totaal gewicht van 55,7 kg gedeeltelijk uit grondstoffenvriendelijke materialen worden geproduceerd.

Tweede leven voor HV-accu's
Bij de ontwikkeling van een Mercedes-Benz wordt voor ieder model een concept geproduceerd waarbij alle componenten en materialen worden beoordeeld op hun geschiktheid voor de verschillende fasen van het recyclingproces. Daardoor zijn alle materialen van alle Mercedes-Benz personenwagens 85 procent recyclebaar en 95 procent herbruikbaar volgens de ISO 22 628-norm. Dat geldt ook voor de EQC. Recycling betekent echter niet uitsluitend het opnieuw gebruiken van materialen.


Om de bijbehorende procesketen te kunnen implementeren en de toekomstige vraag naar grondstoffen voor elektromobiliteit veilig te stellen, is de onderneming actief betrokken bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe recyclingtechnologieën. Bij verschillende onderzoeksprojecten en in nauwe samenwerking met leveranciers en afvalverwerkingspartners is er veel kennis opgedaan met betrekking tot de recycling van lithium-ion-accu's. Recycling van de gebruikte grondstoffen zoals lithium, nikkel, platina, kobalt en zeldzame aardmetalen vormt een integraal onderdeel bij de keuze voor de componenten. Mercedes-Benz heeft daarom vier stappen voor de recycling van accu's gedefinieerd en de bijbehorende processen ontwikkeld:
                o ReUse: hergebruik van de accu. Hier beperkt de verwerking zich tot reinigingswerkzaamheden en het vervangen van onderdelen met een                                   beperkte levensduur, zoals zekeringen.
                o RePair: deze omvangrijkere reparatiefase omvat ook reparatiewerkzaamheden aan de accu. Op deze manier kunnen individuele modules                                     van het accusysteem worden vervangen.
                o ReManufacturing: dit proces omvat de volledige demontage van de accu tot losse onderdelen. Na het sorteren, controleren en indien nodig                                                  vervangen van deze onderdelen kan het accusysteem opnieuw worden opgebouwd.
                o ReMat: dit proces omvat de recycling en terugwinning van waardevolle materialen. Voor de productrecycling van HV-accu's heeft de                                             onderneming reeds een centrale terugwinningsinstallatie in gebruik genomen op de productielocatie Mannheim


In het kader van met name ReUse heeft Daimler zich met de oprichting van zijn volledige dochteronderneming Mercedes-Benz Energy GmbH gericht op stationaire energieopslagsystemen: de levenscyclus van een accu van een elektroauto of plug-in hybrid hoeft niet te stoppen na het uitvoeren van zijn taak in de auto; deze accu kan worden hergebruikt voor stationaire energieopslagsystemen. Stationaire toepassingen zijn niet onderhevig aan kleine vermogensverliezen, wat betekent dat accu's bij efficiënt stationair gebruik naar schatting nog minstens tien jaar gebruikt kunnen worden. Door het hergebruik van de lithium-ion-modules wordt de economische levensduur bijna verdubbeld. In oktober 2016 werd het eerste second-life accuopslagsysteem in gebruik genomen op de hoofdvestiging van REMONDIS in de Duitse stad Lünen. 


Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC: elektrische intelligentie
Bij de nieuwe EQC wordt het principe van 'Human centered Innovation' consequent toegepast, waardoor e-mobiliteit eenvoudig, betrouwbaar en comfortabel is voor de klant. Het verbruik en de actieradius van elektroauto's zijn sterk afhankelijk van de rijstijl. De EQC ondersteunt de bestuurder met rijprogramma's met verschillende karakteristieken. Een bijzonderheid van het nieuwe rijprogramma MAX RANGE is het haptische gaspedaal, dat de bestuurder helpt om zuinig te rijden. De bestuurder kan via de stuurschakelpaddles ook het recuperatieniveau beïnvloeden.
Anticiperend rijden voor zuinigheid: bij de implementatie van deze effectieve efficiëntiestrategie ondersteunt de ECO-assistent de bestuurder maximaal door wanneer dit nodig is hem te verzoeken het gaspedaal los te laten, bijvoorbeeld omdat de auto een snelheidslimiet nadert, en met functies als 'zeilen' en gerichte regeling van de recuperatie. Daarvoor worden navigatiegegevens, verkeersborden en informatie van de intelligente veiligheidsassistenten (radar en stereocamera) aan elkaar gekoppeld.


De EQC beschikt over een compacte elektrische aandrijfunit (eATS) op elke as, waardoor de auto over de rijeigenschappen van vierwielaandrijving beschikt. De asynchroonmotoren hebben een gecombineerd maximaal vermogen van 300 kW. Een belangrijke taak is bij de EQC weggelegd voor de lithium-ion-accu in de voertuigbodem. Deze heeft een energie-inhoud van 80 kWh (NEDC) en maakt gebruik van een uitgekiende bedieningsstrategie om de auto van stroom te voorzien, waardoor een elektrische actieradius van 445–471 km (NEDC) mogelijk is.


Overzicht van de technische gegevens
EQC 400 4MATIC
Max. vermogen elektromotor (kW)                                                   300
Max.koppel elektromotor (Nm)                                                           760
Acceleratie 0-100 km/h (sec.)                                                           5,1
Topsnelheid (km/h)                                                                             180
CO2-emissie gecombineerd (g/km)                                                   0
Totale accucapaciteit (kWh)                                                                80
Stroomverbruik gecombineerd (kWh/100 km)                                  20,8-19,7
Elektrische actieradius NEDC (km)                                                     445-471
Laadtijd via openbaar laadstation (AC-laden) (uur)                           11
Laadtijd via snellaadstation (minuten) circa                                       40

terug naar boven

Hot

 

  • 1
  • 2
  • 3

Mercedes-Benz Digital Factory Camp…

Mercedes-Benz Digital Factory Campus Berlin: aanvoerder van de digitale transformatie in productie

De fabriek Berlin-Marienfelde wordt het competentiecentrum voor de digitalisering van het wereldwijd...

Lees meer

Mercedes-Benz opent online reserve…

Mercedes-Benz opent online reserveringssysteem voor EQS

De EQS is de eerste volledig elektrische auto in het luxe- en topsegment van Mercedes-Benz. Met een ...

Lees meer

De EQC is nu nog aantrekkelijker: …

De EQC is nu nog aantrekkelijker: nieuw basismodel, nieuwe sportversie

Mercedes-EQ breidt het gamma van zijn succesvolle elektrische SUV uit: de EQC 400 4MATIC (stroomverb...

Lees meer

Best Customer Experience 4.0 garan…

Best Customer Experience 4.0 garandeert naadloze online en offline klantervaring

Met virtuele showroom geen verschil meer tussen online en offline bezoek – dezelfde vertrouwde omgev...

Lees meer

EQA: elektrische nieuwkomer in com…

EQA: elektrische nieuwkomer in compact formaat

EQA is de naam van het nieuwe instapmodel in de wereld van de volledig elektrische modellen van Merc...

Lees meer

Digitale wereldpremière van de EQA…

Digitale wereldpremière van de EQA op Mercedes me media

Voor het eerst rijden met een volledig elektrisch compact model van Mercedes-EQ: drie internationale...

Lees meer

Mercedes-Benz sluit 2020 af als ma…

Mercedes-Benz sluit 2020 af als marktleider in elektrische bestelwagens

Mercedes-Benz heeft het jaar 2020 in Nederland afgesloten als marktleider op het gebied van elektris...

Lees meer

Wereldpremière van MBUX Hyperscree…

Wereldpremière van MBUX Hyperscreen op 7 januari op Mercedes me media

Voor Mercedes-Benz markeert 2021 het begin van het nieuwe hoofdstuk in de interactie tussen auto en ...

Lees meer

Mercedes-Benz Citan: wereldpremièr…

Mercedes-Benz Citan: wereldpremière compacte bestelwagen in 2021

Mercedes-Benz Vans levert modellen in de segmenten van de kleine, middelgrote en grote bedrijfswagen...

Lees meer

Mercedes-Benz EQ Formula E Team ki…

Mercedes-Benz EQ Formula E Team kiest voor continuiteit in seizoen 7

Het Mercedes-Benz EQ Formula E Team is klaar voor zijn tweede seizoen in het ABB FIA Formule E-werel...

Lees meer

Mercedes-Benz AG breidt technologi…

Mercedes-Benz AG breidt technologiesamenwerking uit met een groter belang in Aston Martin

Mercedes-Benz AG en Aston Martin Lagonda Global Holdings plc ('Aston Martin') hebben een nieuwe stra...

Lees meer

Mercedes-Benz wederom meest waarde…

Mercedes-Benz wederom meest waardevolle luxemerk ter wereld in 'Best Global Brands 2020'-ranglijst

Mercedes-Benz is opnieuw uitgeroepen tot een van de meest gewilde merken ter wereld. In de 'Best Glo...

Lees meer

EQC 4x4²: elektromobiliteit zoekt …

EQC 4x4²: elektromobiliteit zoekt het avontuur op

Een emotionele uitstraling, overtuigende prestaties in het terrein en toekomstgerichte technologie: ...

Lees meer

Zes nieuwe EQ-modellen: Mercedes-B…

Zes nieuwe EQ-modellen: Mercedes-Benz breidt portfolio elektroauto’s uit

De nieuwe generatie elektroauto's in het luxe- en topsegment is gebaseerd op een speciaal ontwikkeld...

Lees meer

Snel en emissievrij – ‘de laatste …

Snel en emissievrij – ‘de laatste kilometer’ met de Mercedes-Benz eScooter

Als aanbieder van mobiliteitsservices ontwikkelt Mercedes-Benz duurzame concepten voor vele aspecten...

Lees meer

Verkoopstart nieuwe Mercedes-Benz …

Verkoopstart nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse

De verkoop van de nieuwe generatie van 's werelds bestverkochte luxe limousine is van start gegaan: ...

Lees meer

De nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse: …

De nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse: een compleet nieuwe luxe-ervaring

"De S-Klasse is de best verkochte luxe limousine ter wereld. Met de nieuwste generatie willen we onz...

Lees meer

‘Meet the S-Class DIGITAL’: wereld…

‘Meet the S-Class DIGITAL’: wereldpremière van de nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse op Mercedes me media

Mercedes-Benz geeft vorm aan de volgende generatie moderne en individuele mobiliteit met innovaties ...

Lees meer

Connectiviteit achteraf toegevoegd…

Connectiviteit achteraf toegevoegd door Mercedes-Benz: meer dan 500.000 Mercedes me Adapters geactiveerd

Sinds 2016 biedt Mercedes-Benz klanten de mogelijkheid om modellen vanaf 2002 die nog niet over conn...

Lees meer

Mercedes-AMG Project ONE testfase …

Mercedes-AMG Project ONE testfase is aangebroken

De ontwikkeling van de hypercar Mercedes-AMG Project ONE gaat een nieuwe fase in en komt daarmee ste...

Lees meer

Mercedes-Benz AG creëert nieuwe un…

Mercedes-Benz AG creëert nieuwe unit voor aandrijfsystemen: Mercedes-Benz Drive Systems

Met een breed portfolio van aantrekkelijke premium modellen staat Mercedes-Benz voor innovatie, voor...

Lees meer

Louwman Group heeft het voornemen …

Louwman Group heeft het voornemen de Peugeot- en Mercedes-Benz-dealerbedrijven van Automotions Groep over te nemen

Louwman onderzoekt de mogelijkheden tot overname en integratie van de Peugeot- en Mercedes-Benz-deal...

Lees meer

EQ Power: plug-in hybrids voor dag…

EQ Power: plug-in hybrids voor dagelijkse elektromobiliteit

Mercedes-Benz spreekt een breed koperspubliek aan met het alsmaar verder uitbreidende aanbod aan mod...

Lees meer

Meet the S-Class DIGITAL – eerste …

Meet the S-Class DIGITAL – eerste kennismaking met de nieuwe luxe limousine

Mercedes-Benz breidt zijn digitale informatie uit met een extra nieuwsformat voor de nieuwe S-Klasse...

Lees meer

Eerste twee FUSO eCanters voor Tra…

Eerste twee FUSO eCanters voor Traffic Service Nederland

Afgelopen week heeft Traffic Service Nederland twee FUSO eCanters in gebruik genomen. De specialist ...

Lees meer

Mercedes-AMG vergroot efficiëntie …

Mercedes-AMG vergroot efficiëntie en performance met elektrische uitlaatgasturbo

De toekomst van Mercedes-AMG wordt elektrisch, en combineert een hoge efficiëntie met extra rijdynam...

Lees meer

Mercedes-Benz Vans start verkoop e…

Mercedes-Benz Vans start verkoop elektrische eSprinter

25 jaar geleden introduceerde Mercedes-Benz de Sprinter en in een kwart eeuw tijd is het model uitge...

Lees meer

Productie hervat in personenwagenf…

Productie hervat in personenwagenfabrieken van Mercedes-Benz

Na een fase met onderbreking van de productie en de implementatie van werktijdverkorting als gevolg ...

Lees meer

Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC: n…

Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC: na de SUV nu ook de Coupé te bestellen

Na de verkoopvrijgave van de GLE 350 de 4MATIC SUV eerder dit jaar, is de plug-in hybrid nu ook als ...

Lees meer

Mercedes-Benz biedt hulp bij de pr…

Mercedes-Benz biedt hulp bij de productie van medische apparatuur

Vooral in tijden als deze is het voor Mercedes-Benz belangrijk om zijn sociale verantwoordelijkheid ...

Lees meer

Mercedes-Benz Museum en Mercedes-B…

Mercedes-Benz Museum en Mercedes-Benz Classic digitaal bezoeken

160 voertuigen en in totaal 1.500 tentoonstellingsstukken in een gebouw dat in architectonische krin...

Lees meer

Vijftig jaar Mercedes-Benz C 111-I…

Vijftig jaar Mercedes-Benz C 111-II: première tijdens Autosalon Genève in 1970

Fascinerend sportwagen-icoon en de favoriet van journalisten, laboratorium op wielen voor de ontwikk...

Lees meer

Daimler AG neemt verdere maatregel…

Daimler AG neemt verdere maatregelen als reactie op de COVID-19-pandemie

Vanwege de verslechterende situatie van de COVID-19-pandemie heeft Daimler vandaag besloten het groo...

Lees meer

Multimediasysteem MBUX: jij-vorm e…

Multimediasysteem MBUX: jij-vorm en nieuwe functies

Sneeuwcondities, een horoscoop of puzzels: via "Hey Mercedes" hebben passagiers in een Mercedes-Benz...

Lees meer

De vernieuwde Mercedes-Benz Vito: …

De vernieuwde Mercedes-Benz Vito: aantrekkelijke upgrade voor de veelzijdige middelgrote bestelwagen

Vanaf zomer 2020: eVito Tourer met grote actieradiusHet succes van de Mercedes-Benz Vito is gebaseer...

Lees meer

EQA in de wintertest en nieuwe plu…

EQA in de wintertest en nieuwe plug-in hybrids op Autosalon Genève

Met de Concept EQA die tijdens de IAA van 2017 in Frankfurt aan de wereld werd voorgesteld, liet Mer...

Lees meer

René Achinger nieuwe Managing Dire…

René Achinger nieuwe Managing Director van Mercedes-Benz Vans BeNeLux

Mercedes-Benz Vans heeft René Achinger (54) per 1 februari 2020 aangesteld als Managing Director van...

Lees meer

Mercedes-Benz op Autosalon Genève …

Mercedes-Benz op Autosalon Genève 2020: tal van wereld- en Europese premières

Tijdens de 90ste Autosalon Genève stelt Mercedes-Benz tal van noviteiten voor aan de wereld: de vern...

Lees meer

Mercedes-Benz meest waardevolle au…

Mercedes-Benz meest waardevolle automerk ter wereld

Mercedes-Benz is opnieuw uitgeroepen tot het meest waardevolle automerk ter wereld. De Duitse autofa...

Lees meer

25 jaar innovatie: de Mercedes-Ben…

25 jaar innovatie: de Mercedes-Benz Sprinter is jarig

25 jaar geleden debuteerde een bestelwagen waarvan de naam sindsdien synoniem staat aan een compleet...

Lees meer

Ambition2039 van Mercedes-Benz in …

Ambition2039 van Mercedes-Benz in de leveranciersketen:  blockchain-pilotproject maakt C02-emissies transparant

Op weg naar duurzame mobiliteit richt Mercedes-Benz zich in toenemende mate op de leveranciersketen:...

Lees meer

Mercedes-Benz noteert negende reco…

Mercedes-Benz noteert negende recordjaar op rij en blijft nummer 1 in het premiumsegment

In 2019 voltooide Mercedes-Benz zijn negende recordjaar op rij. In totaal werden wereldwijd 2.339.56...

Lees meer

Mercedes-Benz VISION AVTR: duurzam…

Mercedes-Benz VISION AVTR: duurzame visie op emissievrije mobiliteit

Mercedes-Benz VISION AVTR - geïnspireerd door AVATAR: de naam van de baanbrekende concept car staat ...

Lees meer

Mercedes-Benz Sprinter bestverkoch…

Mercedes-Benz Sprinter bestverkochte bestelwagen van 2019

Mercedes-Benz Vans kijkt terug op een meer dan geslaagd 2019. Eén van de bestellers van het merk - d...

Lees meer

‘Enjoy Electric.’ – de reclamecamp…

‘Enjoy Electric.’ – de reclamecampagne voor de Mercedes-Benz EQC

Binnenkort start de reclamecampagne 'Enjoy Electric.' voor de marktintroductie van de Mercedes-Benz ...

Lees meer