Menu

Die ophef moeten we maar eens opheffen!

Corona. Corona. Corona. Er lijkt maar geen einde te komen aan de pandemie. Telkens komen er nieuwe regels, en de al dan niet dringende adviezen zijn al evenmin van de lucht. Iedereen denkt er het zijne van. Feit is dat veel mensen gewoon bang zijn. Of ze zoeken binnen de adviezen de grenzen op. Zo vonden ze in Staphorst dat er binnen de regels best 3x 600 gelovigen in een kerk konden. En de minister, die keihard hamert op de regels en mensen die zich daar niet aan houden aso's vindt, trad diezelfde regels met voeten op z'n eigen huwelijksfeestje.

Iedereen vindt er het zijne van. En iedereen lijkt daar ophef over te maken. Zo te zien is dit ons belangrijkste werk in dit vreemde jaar: commentaar geven op alles en iedereen, met stemverheffing de eigen mening kenbaar maken en dus vooral: veel ophef maken.
Alle kranten, journaals, praatprogramma's: ophef, en nóg eens ophef. Bang als men is om lezers, luisteraars of kijkers kwijt te raken, proberen ze de concurrentie te overschreeuwen en het item nóg sensationeler vorm te geven. Weet je wat ik daarvan vind?
Het is allemaal eendengelul, of zo je wilt: oeverloos gekwaak. De praktijk wijst uit dat mensen die veel kwaken, verder bijzonder weinig inhoud hebben. En dat proberen ze te verdoezelen door veel te gaan kwaken. Je kunt je veel beter gaan gedragen als een adelaar. Je hoofd fier omhoog. Recht je rug. Neem verantwoordelijkheid voor jezelf en voor wat je doet en zegt. Stel jezelf de vraag, wat er binnen jouw cirkel van invloed valt. En vooral: wat daar niét binnen valt. Over dat laatste heb je geen zeggenschap. Corona valt in die categorie: het is er nu eenmaal. Jij en ik kunnen er niks aan doen. Onze reactie erop valt wél binnen de cirkel. We moeten laten zien dat wij onze eigen verantwoordelijkheden kennen en we moeten ons daarnaar gedragen. Bovendien vind ik dat we al die ophef maar eens moeten opheffen.

Als verkoper kun je jezelf gaan afvragen, hoe je in deze omstandigheden meer kunt verkopen. Zo kun je (1) ondanks alles actiever worden. Je doet meer en gaat effectiever met je tijd om. Ook kun je (2) je vaardigheden verbeteren. Probeer je klanten nóg beter te doorgronden en in te zien, wat hen beweegt. Of hoe je hen in beweging kunt brengen. Probeer te denken zoals zij. Waarom nemen ze een bepaalde beslissing? En wat ligt daaraan ten grondslag? Juist in deze bijzondere tijd is het essentieel, dat jij jezelf verder ontwikkelt en je vaardigheden verbetert en aanscherpt. Ga ervan uit dat er weer betere tijden komen. Besef dat jouw verwachtingen het plafond van je resultaten creëren. Laat die stelling maar eens goed tot je doordringen.

Wil je aan jezelf gaan werken en jezelf ontwikkelen aan de hand van bewezen strategieën en adviezen uit de praktijk, lees - of luister! - dan 'Alles = Verkopen'. Het fysieke boek kun je bestellen bij Bol.com, of gratis (!) afhalen bij Bloemhof & Pleiter Auto's in Rouveen.

Het ga je goed!
Tot de volgende keer.
Jan Bloemhof

Lees meer...

Autodiagnose.eu

Praktijkgeval 18: Diagnose van een brandstofdrukstoring in een BMW 116i met motorcode N13B16A (bwj. 2012)
Eén storing, twee oorzaken!

In deze column nemen wij u graag mee tijdens de diagnose van een brandstofdrukstoring in een BMW 116i met motorcode N13B16A van bouwjaar 2012. 

Onze opdrachtgever heeft de koppakking vervangen. Na deze ingrijpende reparatie wordt er een proefrit uitgevoerd. Tijdens de proefrit gaat het storingslampje branden en gaat de motor in noodloop met als storing "11A002 brandstof-hogedrukregeling, druk te laag". De opdrachtgever heeft al wat basiszaken gecontroleerd maar geen afwijkingen aangetroffen. Ook heeft hij de hogedruk brandstofpomp gewisseld met een andere hogedruk brandstofpomp. Dit had geen effect op de storing. 

Als we de BMW in behandeling nemen valt ons op dat de brandstofdrukstoring tijdens twee situaties optreedt; (1) af-en-toe tijdens een koude start en (2) tijdens belasting van de motor op de snelweg. Allereerst controleren we of er een software update beschikbaar is voor de motorregeleenheid. Dit blijkt niet het geval te zijn. De motorregeleenheid heeft de laatste softwarestand aan boord. Daarnaast resetten we alle adapties van de motorregeleenheid. Dit heeft geen invloed op de storing.

Om vast te stellen wat er gebeurt tijdens het optreden van de klacht meten we de signaalspanningen van de krukassensor, de inlaatnokkenas sensor, de uitlaatnokkenassensor en de hogedrukbrandstofdruksensor. Tegelijkertijd meten we de aansturing van injector 1 en 2 en de aansturing van bobine 1 en 2 om vast te stellen wat er gebeurt als de klacht optreedt. Deze meting staat weergegeven in afbeelding 1.

afbeelding1-5-voor website

Afbeelding 1

We vergelijken de meting van het krukassignaal en de beide nokkenassen met dezelfde metingen bij eenzelfde motor. Daaruit komt naar voren dat de inlaatnokkenas circa 18 krukasgraden (9 nokkenasgraden) te "laat" staat. Daarop besluiten we de timing fysiek te controleren. Als we het gereedschap op de nokkenassen plaatsen blijkt inderdaad dat de inlaatnokkenas niet op tijd staat. 
Zie afbeelding 2.

afbeelding2-5-voor website

Afbeelding 2

We zetten de distributie op tijd en maken een aantal proefritten, verdeeld over verschillende dagen. Ons valt op dat de storing niet meer optreedt bij een koude start, maar alleen nog optreedt tijdens belasting van de motor op de snelweg. Omdat we de beschikking hebben over originele fabrikantsoftware kunnen we een aantal controles uitvoeren via de diagnosesoftware van BMW. We voeren controles uit van het lagedruk brandstofgedeelte, de hogedruk brandstofdruksensor en het hogedruk brandstofgedeelte. Het resultaat van die controles is keer op keer dat de hogedruk brandstofpomp defect is. Onze opdrachtgever had de hogedruk brandstofpomp echter al een keer gewisseld met een andere hogedruk brandstofpomp en gaf aan dat dit geen effect had op de storing. Omdat we geen duidelijke afwijking in onze metingen zien tijdens het optreden van de storing en omdat de controles van de BMW  diagnosesoftware steevast de hogedruk brandstofpomp als oorzaak aanwijzen pakken we de (de)montage handleiding van de hogedruk brandstofpomp erbij. 

Uit die handleiding komt naar voren dat de hogedruk brandstofpomp op een speciale manier gemonteerd dient te worden, zie afbeelding 3. We besluiten om de pomp te demonteren en zien dan gelijk dat de as van de pomp 180 graden verdraaid ten opzichte van de voorgeschreven positie gemonteerd is. We herstellen de montage van de pomp en stellen na diverse proefritten vast dat de storing als sneeuw voor de zon verdwenen is. De BMW kan weer terug naar de eigenaar. Van storing naar gerichte reparatie!

afbeelding3-5-voor website

Afbeelding 3

Heeft u een voertuig met een storing die onoplosbaar lijkt omdat verschillende pogingen om deze te verhelpen gestrand zijn, neem dan contact met ons op!
www.autodiagnose.eu

Lees meer...

Help, mijn klant betaalt niet! Hoe incasseer ik een geldvordering?

Tot de coronacrisis stond Nederland er economisch gezien goed voor. Het coronavirus heeft wereldwijd genadeloos om zich heen geslagen en of er al een einde in zicht is, durft niemand te zeggen. Het coronavirus, en dan met name de angst die het bij velen  veroorzaakt, drukt onze economische bloei. Het gevolg daarvan is dat mensen hun rekeningen niet meer kunnen of willen betalen. Iedereen wordt daarmee geconfronteerd en elke ondernemer vraagt zich af wat hij of zij hiermee moet. Wat staat mij te doen wanneer een klant mij niet betaalt? Dit is een vraag die ik als advocaat geregeld van klanten krijg.

Het minnelijke traject
Het is natuurlijk verstandig zelf eerst eens contact op te nemen met een klant die niet betaalt. Hoor eens wat er achter zit. Is  iemand simpelweg niet in staat te betalen of wil iemand niet betalen. In het eerste geval is het verstandig te proberen een redelijke betalingsregeling overeen te komen. Van een kale kip valt immers niet te plukken. In het tweede geval is het goed te horen wat dan de reden is waarom de klant niet wil betalen. Is er een klacht over bijvoorbeeld de uitgevoerde reparatie of de geleverde auto? Als zo'n klacht terecht is, kan er een oplossing voor worden gevonden en anders kan worden uitgelegd dat er toch betaald moet worden. De meeste ondernemers voelen dit wel aan en weten dat het verstandig is eerst zelf eens de telefoon te pakken.

Het buitengerechtelijke incassotraject
Mocht een goed gesprek met de niet betalende klant nergens toe leiden of mocht de klant simpelweg nergens op reageren, dan moet het formele incassotraject worden ingezet. Belangrijk is daarbij als ondernemer een strak debiteurenbeleid te voeren. Zie er strak op de gestelde betalingstermijnen toe. Op het gros van de in Nederland verzonden facturen staat de standaard tekst "Gelieve binnen veertien dagen te betalen", maar zeer weinig ondernemers zien er ook strikt op toe dat binnen die termijn wordt betaald. Vaak blijven niet betaalde facturen na die veertien dagen nog lange tijd liggen voordat iemand binnen het bedrijf er iets mee doet. Door daar echter strikt op toe te zien en actie te ondernemen wanneer niet betaald wordt, kan veel "stilstaand geld" worden voorkomen. Wanneer je klant je niet betaalt, ben jij als het ware een financier van je klant. Daar ben je echter geen ondernemer voor geworden.

Mijn tip is dus na het verstrijken van de eerste betalingstermijn direct een vriendelijke betalingsherinnering te sturen. Hou de toon nog wat vriendelijk, aangezien er natuurlijk altijd mensen zijn die simpelweg zijn vergeten de factuur te betalen. Die klanten wil je niet wegjagen door direct een brief op hoge poten te versturen.

De 'veertien-dagenbrief'
Mocht zo'n vriendelijke betalingsherinnering niet tot betaling leiden, dan volgt het startschot voor een incassoprocedure. In de incassobranche wordt wel gesproken van het verzenden van een zogenaamde 'veertien-dagenbrief'. Die brief wordt zo genoemd omdat aan particuliere klanten altijd een termijn van minimaal veertien dagen geboden moet worden om vrijwillig tot betaling over te gaan. Pas wanneer die veertien dagen nadat de particuliere klant kennis heeft kunnen nemen van de brief zijn verstreken, kun jij als ondernemer aanspraak maken op een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. In die veertien-dagenbrief moeten die
buitengerechtelijke kosten ook worden vermeld. De klant die niet betaalt moet, om het maar simpel te zeggen, geïnformeerd  worden over het feit dat hij bijkomende kosten verschuldigd wordt wanneer hij binnen de in de brief gestelde termijn van veertien dagen niet tot betaling overgaat. Er wordt vaak gekozen voor een termijn van veertien dagen om dat de post soms een dag te laat is en in de wet aan de niet betalende klant een minimale termijn van veertien dagen wordt gegeven. Met die veertien dagen zit je meestal dus veilig. Wanneer je zaken doet met een andere ondernemer behoef je de wettelijke termijn strikt genomen niet in acht te nemen. Om je debiteurenbeleid echter op orde te houden en niet telkens verschillende brieven te hoeven versturen, raad ik klanten aan om altijd één formele sommatiebrief te gebruiken en daarbij geen onderscheid te maken tussen particuliere klanten en bedrijfsmatige klanten. Stel dat jij als ondernemer alleen zaken doet met bedrijven, dan ligt het anders, maar dat is iets dat ik in de autobranche niet vaak zie. 

Buitengerechtelijke kosten
Hiervoor stipte ik al aan dat een klant op enig moment ook de zogenaamde 'buitengerechtelijke kosten' verschuldigd wordt. Dat zijn de kosten die jij moet maken om de klant buiten een procedure om te bewegen alsnog tot betaling over te gaan. Door de wetgever is een speciaal besluit gemaakt waarin aan de hand van percentages berekend kan worden om welk bedrag het gaat. Bij  vorderingen van grofweg onder de € 2.500,- bedragen de buitengerechtelijke kosten eigenlijk altijd 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,-. Komt de vordering boven die € 2.500,-, dan neemt het percentage eerst af tot 10% en dat tot een bedrag van € 5.000,-. Daarboven wordt het 5% tot € 10.000,- en alles daarboven tot € 200.000,- wordt 1%. Als de termijn in de veertien-dagenbrief is verstreken, moet de klant dit bedrag betalen. 

Het inschakelen van een incasso specialist
Wordt er na het versturen van de zestien-dagenbrief, die jij als ondernemer het beste zelf kunt versturen, niet betaalt, dan kan de zaak worden overgedragen naar een incasso specialist, zoals bijvoorbeeld een gespecialiseerde incasso-advocaat. Omdat de klant de in de brief geboden termijn al heeft laten verstrijken, moet hij sowieso de buitengerechtelijke kosten betalen. Daarmee worden de kosten voor buitengerechtelijke werkzaamheden door de incasso specialist meestal volledig gedekt. Als de klant dan uiteindelijk betaalt, hoef je dat zelf niet te betalen. 

Het opstarten van een procedure
Nu de klant niet reageert of niet wenst te betalen naar aanleiding van diverse verzoeken en sommaties daartoe, zit er niks anders  op dan een procedure op te starten. Zo'n procedure wordt opgestart door een dagvaarding op te laten stellen door een incasso-specialist. Daarin wordt uitgelegd welk bedrag jij te vorderen hebt en waarom de rechter de niet betalende klant moet veroordelen tot betaling. In die dagvaarding zullen ook de bijkomende kosten gevorderd worden, zoals de hiervoor al besproken buitengerechtelijke kosten en ook een vergoeding voor de kosten in de gerechtelijke procedure.Conservatoir beslag Voorafgaand aan zo'n procedure kan ook beslag worden gelegd onder de niet betalende klant. Beslagen worden in Nederland gelegd door deurwaarders, maar toestemming om een beslag te leggen voordat de procedure wordt opgestart dient in Nederland door een advocaat aan de rechtbank verzocht te worden. Het voordeel van zo'n beslag kan zijn dat de niet betalende klant zijn vermogensbestanddelen niet allemaal kan wegsluizen. Als de rechter hem of haar veroordeelt tot betaling, is het geld ook nog  steeds aanwezig. Ander voordeel daarbij kan zijn, dat een dergelijk beslag best wel tot druk kan leiden en de klant dan alsnog tot betaling overgaat. Denk bijvoorbeeld aan het leggen van beslag op een bankrekening waardoor de klant niet langer bij zijn geld kan komen. Je kunt het jezelf wel voorstellen dat dat tot vervelende situaties leidt. Het leggen van beslag kan in bepaalde gevallen dus doeltreffend zijn.

Het vonnis van de rechter
Nadat de procedure bij de rechtbank is doorlopen, komt de rechter tot een uitspraak. In veel gevallen voert een niet betalende klant niet eens verweer. Dan leidt een procedure binnen een betrekkelijk korte termijn tot een zogenaamd 'verstekvonnis'. Dat is een procedure waarbij de wederpartij geen verweer voert. Voert de niet betalende klant wel verweer, dan leidt het tot een vonnis 'op tegenspraak', zoals dat in juridisch jargon wordt genoemd. Dan houdt de rechter wel rekening met de verweren die de niet betalende klant voert. In zo'n geval zijn er twee opties, ofwel u wordt geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, ofwel uw vorderingen worden afgewezen.

Tenuitvoerlegging vonnis
Wordt u geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, dan moet de niet betalende klant alsnog betalen. Het vonnis kan 'ten uitvoer worden gelegd', zoals dat heet. Dat gebeurt door de deurwaarder beslag op het vermogen van de niet betalende klant te laten leggen. Meestal hoeft het niet zover te komen en ziet de niet betalende klant alsnog in dat er betaald moet worden. 

Hoger beroep
Bent u of de klant het niet eens met de uitspraak van de rechter, dan kan daartegen in hoger beroep worden gegaan. Dat kan niet in alle zaken. Geldvorderingen onder de € 1.750,- zijn van hoger beroep uitgesloten. Daarvoor vindt de wetgever het bedrag te laag. Bij de lage geldvorderingen is de eerste uitspraak die de rechter doet dus ook bindend. Wanneer u of uw klant ervoor kiest in hoger beroep te gaan, wordt de zaak opnieuw beoordeeld en ditmaal door het Gerechtshof. In zo'n procedure is het verplicht een advocaat in te schakelen. Het Gerechtshof zal dan opnieuw kijken of zij het wel of niet met uw vorderingen eens zijn. 

Faillissementsaanvraag als ultiem pressiemiddel
Stel nu dat al deze inspanningen ten spijt de klant na een veroordeling door de rechter alsnog niet betaalt. Staat u dan met lege handen en heeft u onnodige kosten gemaakt? Als de klant u uiteindelijk niet betaalt, is dat inderdaad wel de bittere waarheid. Wat u dan nog zou kunnen doen, is als laatste mogelijkheid nog druk op de klant uit te oefenen door diens faillissement aan te vragen.

Daarvoor heeft u uw eigen vordering nodig en daarnaast moet u bekend zijn met andere vorderingen die de klant niet betaalt. Meestal is het wel mogelijk een dergelijke vordering te achterhalen. U kunt dan door een advocaat een verzoek bij de rechtbank laten indienen om het faillissement van de klant aan te vragen. In veel gevallen laat iemand het daar niet op aankomen en leidt die druk alsnog tot betaling. Mocht ook dat uiterste redmiddel niet slagen, dan wordt de klant failliet verklaart en dient een curator diens faillissement af te wikkelen. Als het om een natuurlijk persoon gaat, zal hij of zij vaak in de schuldsanering terecht komen. Als het daartoe leidt, is de kans klein dat u uw volledige vordering betaald krijgt. Dan is helaas de bittere waarheid dat u een hoop kosten hebt gemaakt en u uw geld kwijt bent.

De meeste klanten betalen alsnog
Gelukkig doet de laatstgenoemde situatie zich niet vaak voor. In de meeste gevallen betaalt de klant alsnog op het moment dat een advocaat in beeld komt. Veel klanten willen het er niet op aan laten komen dat zij in een gerechtelijke procedure terechtkomen. Voorafgaand daaraan wordt daarom vaak een regeling getroffen. Als een klant het wel op een procedure laat aankomen, wordt er veelal na een veroordelend vonnis betaalt. Slechts in uitzonderlijke gevallen, wordt er helemaal geen geld ontvangen en dat is dus wel een risico dat je als ondernemer neemt wanneer je een incassotraject opstart, maar het is wel een risico dat je als ondernemer in mijn optiek moet nemen. Doe je immers niks tegen een niet betalende klant, dan weet je zeker dat je naar je geld kunt fluiten!

Wordt u ook wel eens geconfronteerd met klanten die u niet (tijdig) betalen?
Wilt u weten hoe u dit kunt oplossen?
Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Binnema Advocatuur om meer informatie te ontvangen en bel 058 2030193 of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Kijk voor meer informatie op:
www.binnema-advocatuur.nl 

Lees meer...

Corona en de lucht?

Hoe zit het met de ventialtie op kantoor, in de showroom of de werkplaats? Het is niet te zien hoe de samenstelling van de lucht op je werk is. Als het bedompt is, is het echt mis. Tegenwoordig letten we vooral erg op de afstand tussen mensen i.v.m. de kans op het overbrengen van virussen en bacteriën maar natuurlijk helemaal i.v.m. de angst elkaar te besmetten met Corona. Kortom schone binnenlucht kan helpen om besmettingen te voorkomen. Wat moet je doen of nastreven om schone lucht in je werkruimte te krijgen?

Aerosolen:
Verspreiding van het Coronavirus via aerosolen is een hot item. Mazelen wordt bijvoorbeeld via aerosolen overgebracht en bij het Coronavirus of Covid-19 dacht men dat het via grote druppels overgebracht wordt, maar er zijn ook aanwijzingen dat het via  aerosolen kan. Grote druppels zijn zwaar en vallen vanzelf naar de grond, maar aerosolen blijven langer in de omgevingslucht  hangen, afhankelijk van de luchtverversing of ventilatie.

Aerosolroute:
Aangezien uit steeds meer onderzoek blijkt dat het virus ook in heel kleine druppeltjes kan zitten, moeten we dus oppassen met besmettingen via de aerosolen route. Het aandeel van de aerosolen route bij uitbraken van het Coronavirus ten opzichte van besmetting via grotere druppels en via het aanraken van oppervlakken is nog niet duidelijk. Bij uitbraken in bijvoorbeeld verpleeghuizen (Norg) of bij studenten kan je gissen of aerosolen een rol spelen naast het onvoldoende afstand houden en of niezen zonder elleboog voor het gelaat. In ieder geval speelt de ventilatie bij dergelijke uitbraken waarschijnlijk ook een behoorlijke rol. Op
middelbare en lagere scholen is er ook steeds meer aandacht voor goede ventilatie, al jaren. Immers bedompte lucht kan leer- (lees werk-) prestaties behoorlijk beïnvloeden, maar is ook erg van belang bij de overdracht van infecties of voorkoming daarvan. Er is nu een landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen in het leven geroepen zodat ik hoop dat er de komende jaren op dat vlak nog wat gaat verbeteren. Niet alleen inzake de reinheid van de lucht maar met aandacht voor het hele binnenklimaat. Kijk maar eens om je heen hoeveel scholen een goedkope bouwwijze hebben met het model schoenendoos waarbij het platte dak veel te hoge binnentemperaturen geeft bij warme zomerse dagen. Als werkgever doet u er ook verstandig aan bij eventuele uitbreiding of  nieuwbouw deze zaken vooraf aan te kaarten met de architect en of arbodienst om niet "penny wise pound foolish' te handelen. Een ouderwets te openen raam kost misschien 50 euro per jaar per werkplek aan stookkosten, maar geeft wel comfort. Wil je dat niet op die manier regelen, dan moet je je verdiepen in de materie van luchtbehandeling.

Beleid:
De regering heeft afgelopen dagen het anti-Coronabeleid weer wat aangescherpt waarbij mensen waar mogelijk zo veel als mogelijk moeten thuiswerken en cafés moeten om 21 uur de deur sluiten en om 22 uur verlaten zijn. Dit is vervelend voor o.a. de horeca  maar lijkt wel zinvol beleid immers met meer drank op zullen sommige mensen dichter tegen elkaar aan hangen en of meer lachen, zingen en lallen waarbij de virussen en of aerosolen weer makkelijker overgebracht kunnen worden. We zullen met ons allen dat beleid van de regering moeten omarmen en ons zelf liefst wat meer beperkingen opleggen dan de regering nu vraagt. Immers als we dat nu consequent doen, kunnen we in een maand een hoop bereiken en anders weet je bijna zeker dat we tegen november nog strenger beleid voorgeschoteld gaan krijgen. Kortom, ik doe mee! U ook? Uit dien hoofde schrijf ik nu ook over de ventilatie. Verder kondigde de regering op 1 oktober aan (toen dit artikel net af was), fors te gaan investeren in de luchtbehandeling van scholen, n.a.v. de slechte uitkomsten van de luchtkwaliteit aldaar. Goed nieuws dus. 

Kijk op je werk naar de ventilatie:
Aandacht voor de ventilatie dus en goede ventilatie zorgt simpelweg voor minder viezigheid in de lucht. Bij een goed ventilatiesysteem, die goed gebruikt wordt, zijn er minder rondzwevende virusdeeltjes, waardoor de kans op besmetting afneemt. Het is daarentegen als werknemer, maar ook als directeur lastig te zien hoe en hoe goed er geventileerd wordt. Luchtkanalen zitten vaak weggewerkt boven het systeemplafond of in de wanden. En je kan natuurlijk ook niet zien of de filters op tijd worden  vervangen en of de kleppen allemaal juist zijn ingesteld of dat er misschien stiekem getracht wordt te besparen op het vervangen van filters en of het verwarmen van verse koele buitenlucht door "het systeem te knijpen".

Fris en fruitig?
Als het raam openstaat en je voelt een fris windje, dan kan je er van uit gaan dat de lucht als het ware fris en fruitig is. Maar als je roosters in de muren en of plafond hebt en je voelt een bonne brise (lekker briesje) wil dat niet zeggen dat de lucht fris of vers is ook al voelt hij koel aan. Koele lucht is namelijk niet altijd vers. Dat kan lucht van buiten zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn al zou het wel eigenlijk zo moeten zijn. Zeg het maar. In menig sportschool wordt de lucht vaak rondgepompt, zonder dat er sprake is van luchtverversing: het voelt lekker koel, maar aan de luchtverontreiniging verandert er helemaal niets. Dit doet men ook in winkels, want koele lucht bevalt de winkelende klant in de zomer, zodat die langer blijft hangen en meer koopt.

Verse lucht van buiten:
Verse lucht komt van buiten, het bevat veel zuurstof en weinig CO2. Koele lucht kan van buiten komen, maar kan ook lucht zijn die wordt afgekoeld en opnieuw de ruimte wordt ingeblazen. Het gaat er dus om of de lucht ververst wordt, of er voldoende verdunning is van gebruikte lucht met verse lucht. In de periodes van het jaar dat er griepjes heersen (en nu al helemaal met Covid-19) is het dus slim daar niet op te besparen. Je kan koele lucht waarnemen aan je lijf (huid) echter de versheid van de lucht is lastiger te beoordelen. Als blijkt dat je de lucht vies vindt dan is het al over de top. Ga er dan maar van uit dat de lucht vies is (bacteriën en virussen) en de luchtkwaliteit slecht (samenstelling o.a. O2/ CO2). Verse lucht moet je dus meten om het zeker te weten. Je kan bijvoorbeeld de CO2 waarde in de lucht meten. Wie weet kan dat over een paar jaar met je smartphone. Indien de lucht bedompt  ruikt zit de CO2 rond 1500 ppm. Rond de 500 tot 800 is waarschijnlijk goed en het mag oplopen tot een waarde tussen de 800 à 
1200 (afhankelijk van het type gebouw) maar liever lagere waardes hanteren. Hoe meer mensen in een vertrek, hoe hoger de concentratie CO2 kan oplopen immers mensen ademen CO2 uit.

aerosols-voor website

Hoeveel lucht krijg je:
Ik heb het niet over de lucht onder het dekbed. Volgens de Nieuwbouwregels zegt het Bouwbesluit voor nieuwbouw(!) 30,6 m3 per persoon maar voor bestaandebouw (Bouwbesluit Bestaande bouw) 12,4 m3 per persoon (verse lucht per uur) maar tegenwoordig wordt dat als te mager gezien. Dan zit je met een te hoog CO2 gehalte en hap je ook elkaars oude vieze lucht in.... Om dat te verbeteren kan je kiezen voor natuurlijke of mechanische ventilatie om lucht af te voeren en/of aan te voeren. Natuurlijke aanvoer kan ook met raam- of gevelroosters, vaak wordt de lucht dan mechanisch afgevoerd om te kunnen beïnvloeden hoeveel verse lucht
er doorstroomt. Je kan dat een hybride systeem noemen. Een nadeel is dat je de binnenkomende buitenlucht dan niet filtert.  Daarbij moet je ook nog kijken naar filteren vooral als de zogenaamde groene lobby vervuilende biomassacentrales in je woon- of werkomgeving plaatst, die veel CO2, stikstof en fijnstof uitstoten. Iets wat gemeentes en overheden helaas nog steeds (oogluikend?) toestaan. Medisch gezien heel verwerpelijk. De GGD zou van zich moeten laten horen. Een raamrooster helpt daar niet tegen. Zo'n rooster helpt ook niet tegen het nu besproken onderwerp van ziekteverwekkers. In veel gebouwen zit een volledig mechanisch ventilatiesysteem. Hiermee kun je onafhankelijk van de buitenomstandigheden een gegarandeerde hoeveelheid verse lucht aanvoeren en je kunt de lucht filteren. Verwarmen en koelen kan ook. En er zijn systemen die zelf CO2 meten en afhankelijk hiervan meer of minder ventileren. Dat is energiezuinig, maar als het gaat om ziekteverwekkers kan het in je nadeel werken. Als je met een grote groep in een ruimte zit dan produceer je veel CO2 en zal de ventilatie hard draaien, maar als je er met z'n tweeën zit, waarvan 1 individu ziek is, slaat de ventilatie niet aan, omdat de CO2 waarde niet oploopt. Ziekteverwekkers blijven dan hangen. In de praktijk is het grootste probleem vaak dat het systeem op een verkeerde manier gebruikt wordt of ter plekke van een individuele werkplek ontregeld is door bijvoorbeeld een sleuf af te plakken i.v.m. tochtklachten. Ook vinden er in de loop van de tijd wijzigingen plaats in gebruik of is er verbouwd zonder de ventilatie er op aan te passen. Bijvoorbeeld een groter kantoor wordt vergaderruimte.

Uitleg over systemen:
Een recirculatiesysteem kan koelen, verwarmen, bevochtigen of filteren en brengt behandelde lucht weer terug de ruimte in en is dus iets anders dan een ventilatiesysteem. Het voegt geen verse lucht toe. Je hebt recirculatie in één ruimte, dat is bijvoorbeeld een mobiele airco of een airco-unit aan de muur, of je tafelventilator. En je hebt centrale recirculatie, waarbij je in meerdere ruimtes lucht wegzuigt, er in een kast op het dak iets mee doet en dezelfde lucht weer terug de ruimtes in brengt, soms bijgemengd met verse lucht waar soms in de winter op bezuinigd wordt. Of, zoals ik al een keer eerder schreef, als de afvoer van de parkeergarage naast de verse luchtinlaat van kantoor zit, zodat de lucht van de dikke oude diesel van de directeur dan met verve binnenkomt zakken van het plafond... Dit geldt niet voor de niet Euro6 diesels want die produceren schonere lucht dan ze in de stad of parkeergarage innemen. Centrale recirculatie zonder goede ventilatie wordt in nieuwe gebouwen gelukkig al 25 jaar niet meer toegepast. Sedert eind vorige eeuw kwam er meer aandacht voor een goed binnenmilieu en ontstond de kreet "sick building syndrome". Maar er zijn veel oude gebouwen waar nog steeds wordt gerecirculeerd. Het goede nieuws is dat je dat in de meeste gevallen wel uit kunt zetten. Dus werk aan de winkel voor u als manager of directeur om uw systeem eens tegen het licht (tegen de lucht) te houden.

Aanpassen en filters
Soms is de ventilatie in een gebouw eenvoudig te verbeteren met beter afstellen. Echter als er geen installatie is en geen raam open kan, gaat het om groot geld. Men zal dan serieus moeten investeren. Goedkoop een systeem aanpassen of ombouwen is meestal niet eenvoudig of onmogelijk. Een ventilatiesysteem hangt samen met koeling en verwarming. Meer buitenlucht betekent vaak grotere radiatoren en een hogere energierekening. Ook een filter toevoegen is lastig, immers dan is er meer kracht nodig om de lucht rond te pompen. Vooral indien je een HEPA-filter wilt toepassen om ziekteverwekkers weg te vangen, zoals bij je Philips stofzuiger. HEPA staat voor High Efficiency Particulate Air. Zo'n HEPA-filter kan tot 99,99 procent van de deeltjes groter dan 0,1 micrometer uit de lucht halen en dus ook ziekteverwekkers. Het filter wordt gebruikt in ziekenhuisomgevingen en andere ruimtes die bovengemiddeld schoon moeten zijn, maar ook in vliegtuigen. Immers recirculeren is bij vliegen op grote hoogte een noodzaak. Helaas zijn HEPA-filters dus niet uitwisselbaar met de ventilatiefilters in gebouwen door de grotere luchtweerstand, want dan moet de rest van het systeem ook aangepast worden zoals onder andere de ventilator (kracht).

Conclusie:
Ventilatie kost geld en besparen op ventilatie of een goed ontwerp voor nieuwbouw pakt meestal " in the end" duur uit. Het is niet erg als lucht in een ruimte gekoeld en gecirculeerd wordt met een airco, maar vergeet niet óók voldoende te ventileren om  recirculatie van ziekteverwekkende aerosolen te beperken of te voorkomen. Een CO2 meter kan een waardevol instrument zijn om de lucht te meten. Je kan als je wilt boven je systeemplafond kijken en zie je dikke buizen, dan is dat meestal een gunstig teken. Zie je een airco apparaat met dunne buizen, heb je mogelijkerwijze een recirculatie probleem zonder verse lucht. Het schijnt dat het aanleggen van een uitgebreid mechanisch ventilatiesysteem, inclusief verwarming en koeling tussen de 200 en 400 euro per vierkante meter kost. Een simpeler variant kan voor 100 euro per m2. Een gebouw moet goed geventileerd zijn, comfortabel aanvoelen en graag ook energiezuinig zijn. Zoals bekend is de kostprijs bij scholen vaak een probleem. De gebouwen zijn vaak in bezit van de gemeente. Bij verpleeghuizen wordt meestal ook erg op de kosten gelet en bij u in de zaak zal er momenteel ook wel niet veel financiële rek zijn, maar u weet nu tenminste waar u op moet letten. Dus wil je niet te veel uitgeven aan de kwaliteit van de lucht, let dan op de geur en zet een airco neer, zodat de tempratuur van de lucht goed is. Je doet jezelf, je personeel en je  klanten dan mogelijk wel te kort maar in een grote showroom zal dat misschien meevallen. Het zou mooi zijn als er op termijn goedkope apparaatjes op de markt komen met signalering van de luchtkwaliteit. Nog beter als die alarm slaan als de lucht afwijkt van de norm, bijvoorbeeld bij een CO2 van boven de 800 ppm.

Pieter van der Werff
Autominnende bedrijfsarts
Bronvermelding: NRC 29-8-2020 W14

Lees meer...

Autodiagnose.eu

Praktijkgeval 17: Diagnose ontstekingsstoring bij Ford Ka 1.2 met Fiat-motor en motorcode 169A4000 (bwj. 2016)

Vermoeden van garagist wordt bevestigd!

In deze column nemen wij u graag mee tijdens de diagnose van een ontstekingsstoring in een Ford Ka 1.2 met een Fiat motor met motorcode 169A4000 van bouwjaar 2016 met ruim 30 duizend kilometer op de teller. De eigenaar ondervindt regelmatig vermogensverlies en onrond lopen van de motor. Het garagebedrijf dat deze auto in behandeling neemt heeft op basis van de foutcodes de bedrading en connectoren gecontroleerd en de bobine en bougies vervangen. De storing bleef na deze handelingen enkele dagen uit om daarna alsnog de kop op te steken. Omdat de garagist vermoedt dat de motorregeleenheid defect is wordt de auto bij ons aangeboden voor een eenduidige vaststelling van de oorzaak.

We lezen de Ford bij binnenkomst uit en daaruit komen de volgende foutmeldingen naar voren: 
* P0352 Bobine B primair/sekundair Onderbreking/massasluiting
* P0353 Bobine C primair/sekundair Onderbreking/massasluiting

We wissen de foutcodes en blijven de Ford gedurende enkele dagen aan de tand voelen. De storingen blijven in eerste instantie uit, maar steken dan toch 's ochtends een keer bij een koude start de kop op. Als de storing optreedt horen we de motor onrond lopen en worden de storingen P0352 en P0353 in het foutgeheugen gezet.

Om een beter beeld te krijgen bij hetgeen zich afspeelt tijdens de storing sluiten we de oscilloscoop aan. We maken er een totaal-opname van (zie afbeelding 1):
* het krusassignaal (rood 1)
* het nokkenassignaal (geel 1)
* de massaschakelingen van bobine
1, 2, 3 en 4 (groen, lichtblauw, donkerblauw en oranje)
* de voeding van de bobine (rood 2)
* de massa van de bobine (geel 2)

afbeelding1-4

Afbeelding 1-4

Daarnaast berekenen we uit het krukassignaal (rood 1) het toerental van de motor (paars). Het berekende toerental uit het  krukassignaal (paars) laat tussen 2 bobine aansturingen op een cilinder - dit staat gelijk aan 2 krukasomwentelingen - 4 toerentalversnellingen (pieken) zien als gevolg van de arbeid in cilinder 1, 3, 4 en 2.

Als we naar afbeelding 1 kijken, dan zien we bij de onsteking van bougie 1 (groen) en 4 (oranje) een versnelling van het toerental van de krukas (paarse lijn stijgt). Kijken we naar de ontsteking van bougie 2 (lichtblauw) en bougie 3 (donkerblauw) dan zien we dat de paarse lijn niet stijgt, maar daalt. Dit betekent dat het toerental afneemt terwijl deze toe zou moeten nemen als gevolg van de arbeidsslag. Het ontbreken van de arbeid (daling paarse lijn) is te beredeneren, zodra de motorregeleenheid P0352 en P0353 zet, staakt de motorregeleenheid de aansturing van injector 2 en 3 om te voorkomen dat onverbrande benzine de cilinderruimte verlaat om alsnog in de katalysator te verbranden.

Wat nog steeds een vraagstuk is, waarom worden de massasluiting fouten P0352 en P0353 gezet als we geen afwijkingen zien voor wat betreft de aansturing van bobine 2 en 3 zodra de storing optreedt? Ons is bekend dat massasluiting storingen worden gezet als de voeding van een actuator weg valt. In dit geval, bij "geen aansturing" van de bobine, verwacht de motorregeleenheid een spanning van 12V op de aanstuurdraad van de bobine. Uit onze metingen volgt dat voor, tijdens en na de storing de spanning van de aanstuurdraden van bobine 1, 2, 3 en 4 (groen, lichtblauw, donkerblauw en oranje in afbeelding 1) intact blijft.

Ook in de aansturing zien we op het moment van het optreden van de storing GEEN afwijking. Daarentegen zelfs, we zien dat de motorregeleenheid alle 4 de bobines correct blijft aansturen en dat er ook daarwerkelijk een vonk geproduceerd wordt op alle vier de bougies. Dit laatste is zichtbaar als we inzoomen op de massaschakelingen van bobine 1, 2, 3 en 4 in afbeelding 4. Een uitvergroting van zo'n massaschakeling staat weergegeven in afbeelding 2 met een toelichting van de toestanden.

afbeelding2

Afbeelding 2

Onze conclusie
Op basis van de informatie uit onze oscilloscoopmeting, gecombineerd met de werking van het systeem en onze expertise komen we tot de conclusie dat de storing intern de motorregeleenheid plaats heeft. We vervangen daarop de motorregeleenheid door een gebruikte motorregeleenheid. Onze conclusie wordt door de praktijk bevestigd: de Ford rijdt alweer enkele weken storingsvrij rond.

Heeft u een voertuig met een storing die onoplosbaar lijkt omdat verschillende pogingen om deze te verhelpen gestrand zijn, neem dan contact met ons op!

Van storing naar gerichte reparatie!
www.autodiagnose.eu 

Lees meer...

De perfecte tijd om aan jezelf te gaan werken!

Vroeger had ik af en toe van die dagen, dat alles tegenzat. Dat dingen niet lukten, en alles als zand door m'n vingers glipte. Dat het leven voor mijn gevoel één en al narigheid was. Nou ja, zoals iedereen zulke dagen wel eens heeft.

Ik had destijds de neiging om al die ellende thuis ook nog eens op tafel te leggen. En dan het liefst lekker uitgebreid. Dan kon ik 't mooi van mij af praten. Dacht ik. Totdat een coach tegen me zei: 'Beste Jan, stop daar nou mee. Praat zo weinig mogelijk over vervelende dingen, over rottigheid. Vooral als je er helemaal niks aan kunt doen, of veranderen. Niemand voelt zich daar beter door, als je dat doet. En jij zelf al helemaal niet. Het enige dat er gebeurt is, dat je je zelfs nog méér gaat ergeren. 'Hij had gelijk, en ik heb zijn advies ter harte genomen. 

Er is momenteel nogal wat aan de hand in de wereld. Het is bloedserieus allemaal, en inderdaad ook heel erg. Dat besef ik terdege. We moeten doen wat we kunnen, of wat in onze cirkel van invloed ligt, om het te bestrijden. En anders moeten we ermee leren leven. Dat is heel belangrijk. Maar al het oeverloze geklets daarover, al die discussies, al die ellenlange praatsessies... 
Stop daar nou eens mee!

Dat verandert niets aan de situatie. Hoe erg het misschien ook allemaal is, of nog gaat worden, de economie gaat zichzelf de  komende tijd weer corrigeren. Op dit moment betekent het voor veel mensen, dat ze wat meer vrije tijd hebben. Nou, mooi toch! Kunnen ze leuke dingen gaan doen, er zinvolle invulling aan geven. 

Een tijdje geleden kreeg ik fantastisch nieuws van mijn uitgever: mijn boek Alles = Verkopen is nu verkrijgbaar als luisterboek! Ben je lid van de bibliotheek, dan kun je het vanaf nu helemaal gratis downloaden. Of anders kun je 't bestellen en downloaden op de site luisterboeken.nl. Je hebt nu wellicht wat meer tijd om er eens aandacht aan te besteden. Pak die tijd om je voor te bereiden op de toekomst. Op jóuw toekomst. De economie zit al sinds mensenheugenis in een natuurlijke cyclus van lente, zomer, herfst en winter. Iedereen heeft in de gaten, dat het economisch momenteel dik winter is. Maar dat noem ik geen nieuws. De afgelopen decennia hebben we op dat terrein zelfs al een paar ernstige winters gehad. Maar juist in zo'n kille periode moet je je voorbereiden op het nieuwe voorjaar, dat er onherroepelijk op volgt. Je moet zorgen dat je er tegen die tijd weer stevig tegenaan kunt. Je moet zelfs alvast proberen om je voor te bereiden op een nieuwe economische winter. Want echt, die komt gegarandeerd: net als in de cyclus van de natuur. Netflix kijken is leuk en verleidelijk. Snap ik. Maar besteed voortaan eens wat meer tijd aan zelfontwikkeling. Zorg dat je beter wordt dan je nu al bent. Ga voor de verandering eens harder aan jezelf werken, dan aan je baan.

In het geval van Alles = Verkopen is dat nu makkelijker dan ooit, óók al omdat de verteller mijn verhaal op fantastische wijze voorleest. Doe het nu! Ik zeg het vaker, maar nooit vaak genoeg: elke kleine stap is beter dan het grootste voornemen. Maak er het beste van, en houd in de gaten wat er binnen jouw cirkel van invloed ligt. Dáár kun je mee aan de slag. Wil je aan jezelf gaan  werken en jezelf ontwikkelen aan de hand van bewezen strategieën en adviezen uit de praktijk, lees - of luister! - dan 'Alles = Verkopen'. Het fysieke boek kun je bestellen bij Bol.com, of gratis (!) afhalen bij Bloemhof & Pleiter Auto's in Rouveen.

Het ga je goed!
Tot de volgende keer.
Jan Bloemhof

Lees meer...

Contactarm door de Coronatijd laveren?

De ruimte van de ander?
Als je werkt heb je een rijk sociaal leven althans dat geldt voor de meeste beroepen. Mensen die met pensioen gaan hebben vaak last van het omschakelen naar een leven met minder of andere contacten en sommige echtscheidingen krijgen vorm op het moment van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ja, want je zit dan opeens in de ruimte van de ander. Soms letterlijk.

Toen de overheid de coronamaatregelen oplegde moesten de meeste mensen het sociale leven opnieuw uitvinden en werd het delen van de woonruimte een serieus item. Scholieren, werkende vaders en of moeders moesten afhankelijk van hun woonruimte soms vechten om een plek achter de computer of in de woonkamer of om een plek met privacy of stilte.

Coronaproof karakter?
Ook werd duidelijk dat mensen die toch al thuis zaten door ziekte, pensioen of ontslag meer aanspraak om zich heen kregen en  anderen juist onbewust opgezadeld zaten met meer aanspraak en onrust. De ene voelt zich beknot door de opgelegde beperkingen, terwijl de andere, zonder het te weten, al jaren Coronaproof leefde doordat hij of zij al meer alleen was door omstandigheden. En wie weet zich daarbij ook plezierig voelde zonder daar bewust over na te denken.

Is al dat reizen nu echt nodig voor werk en geluk?
De schoolreis in de 4e klas naar China is door de Corona vervlogen, het feestje van onze geslaagde neef gaat niet door, de vakantie's die mensen naar Bangkok hadden geboekt worden verruild voor een reis naar een zomerhuisje achter het strand aan de Oostzee omdat daar weinig Corona voorkomt en het er ook prachtig is en zo heeft iedereen in zijn omgeving wel voorbeelden van de veranderingen waar we nu met zijn allen door heen gaan. En wie weet is het niet slecht, niet voor het plezier, voor het milieu en ook leren we eens stil te staan bij alle verworvenheden van de moderne tijd. Willen we de hele wereld zien en worden we daar gelukkiger van dan van een vakantie in Europa? Moeten we onbeperkt vliegen zonder belasting te betalen op de kerosine  terwijl we krom liggen voor de auto. Is dat eerlijk?

Steun door het scherm
Onze kinderen hebben nu ten tijde van de Corona plezier van hun smartphone en laptop welke ze dan ook veelvuldig gebruiken. Ze slapen langer, zitten nog meer op hun scherm en gaan later naar bed. Of je dat nu wil of niet het is een feit. Ze hebben met deze  apparaten en door bijvoorbeeld te gamen (onze zoon) of te whatsappen (onze dochter) veel sociale contacten kunnen onderhouden en ook ik heb met de app en humorvolle appjes veel gehad aan de afleiding en relativering die dat kan bieden.

Duurt het lang?
Toch kwam er ergens een punt dat je ziet dat mensen het lang vinden duren en dat er een punt van irritatie gaat ontstaan. Hierna ontstaat een soort evenwicht en herijkt men zijn sociale gevoel aan de situatie van dat moment. Als je het afzet tegen wat mensen in WO-II hebben moeten meemaken valt dit reuze mee.

Rake klappen
Zakelijk gezien zijn er natuurlijk mensen en of groepen die rake klappen krijgen waaronder natuurlijk ook de automotive sector. Aan de andere kant dwingt het mensen en bedrijven om creatief te zijn en nu wordt vergaderen op afstand en thuiswerken opeens wel geaccepteerd. Dat scheelt veel nutteloos heen en weer rijden, veel tijd, veel verspeelde energie van mens en verkeer en biedt kansen aan bedrijven in de ICT maar is in feite natuurlijk ook een bedreiging voor managers.
Managers die 'collega´s op kantoor' om die reden een hogere beoordeling geven.....

De beste manager
Want immers als blijkt dat in vele beroepen mensen prima hun werk kunnen doen door niet op kantoor te zijn terwijl ze thuis op hun eigen Senseoknopje drukken komt aan het licht dat je veel minder managers nodig hebt in dit land. Misschien wordt u niet blij dat ik dit schrijf maar de beste manager maakt zichzelf overbodig en bezuinigt zichzelf weg echter u weet ook dat de meeste managers liever meer personeel werven om nog belangrijker te zijn op papier.....

Alternatieven bedenken
Mijn vrouw mocht niet naar de sportschool. Is dat erg? Ze gaat nu een paar keer per week op de fiets naar haar werk. Dat is dan soms erg vroeg maar geeft haar een nieuwe kijk op hoe mooi het landschap dan is. Ze kent ondertussen een fazant die ze elke keer tegenkomt. In de tijd dat ze niet of bijna niet kon werken heeft ze andere zaken die nog op de plank lagen uitgezocht en opgepakt. Niet direct loonvormende omzet of arbeid maar voor op termijn wel een stap om het bedrijf verder op weg te helpen, een  kwaliteitsslag te maken. Voor de automotive bedrijven zal mogelijk ook gelden dat de kleinere garages en dealers nu meer met internet doen. Kijken en wie weet zelfs kopen op afstand. Coronaproof.

Koffie in de tuin
En waar kiest u voor, alleen op de fiets in de natuur of met zwetende andere mensen in een sportschool zien hoe de ander zijn vetrollen probeert weg te werken. Thuis even koffie met een gezinslid op het balkon, in de tuin of bij de koffieautomaat achter op de lange grauwe gang. 

Samenwerken uit vrije wil
Alleen is geen probleem zolang je maar blijft samenwerken. Mensen die goed samenwerken hebben vaak geen gedwongen vergaderingen nodig. Vergaderingen waarin iedereen een plasje over iets wil doen om maar te laten zien dat ze er zijn kunnen opeens veel efficiënter gevoerd worden op afstand als iedereen doordrongen is van de beleefdheid om netjes te communiceren. 

Sociale relaties onderhouden
Psychiaters, psychologen en therapeuten zien het vermogen om sociale relaties aan te gaan en te onderhouden vaak als een belangrijke reflectie van iemands psychologische gezondheid. Als dat niet lukt zie je vaak een veelheid aan problemen, met  eenzaamheid als gevolg. In deze Coronatijd kan het best mogelijk zijn dat mensen met werkende buren nu opleven doordat er meer mensen thuis zijn en met hun meeleven in de naaste omgeving. Ook komen nieuwe kwaliteiten van sommige collega´s over het voetlicht. Collega´s die de groep bij elkaar weten te houden op een leuke doeltreffende manier hebben een streepje voor.  Eenzaamheid heeft voor de meeste mensen een negatieve lading. Ook hebben we het de laatste jaren vaak over de  geïndividualiseerde samenleving welke veel mensen in een negatieve spiraal brengt met bijvoorbeeld te veel alcohol gebruik (zelfmedicatie) en gezondheidsschade op geestelijk en lichamelijk vlak. Immers een mens is van huis uit een sociaal dier (met  asociale kantjes).

Moeder loslaten
Een van de weinigen die een positieve betekenis heeft gegeven aan alleen zijn is de psychoanalyticus Donald Winnicott. In 1958 schreef hij een klassiek artikel: The capacity to be alone. Daarin stelt hij dat jonge kinderen vanuit een vertrouwde band met hun moeder het vermogen om alleen te zijn kunnen ontwikkelen. Winnicott denkt dat het essentieel is voor de ontwikkeling van een gevoel van eigenheid en zelfervaring, om zo zicht te kunnen krijgen op je wezenlijke behoeften, gevoelens en drijfveren:
'Alleen als het alleen is [kan] het kind zijn persoonlijke leven ontdekken'. Het kind moet daar dan echter wel de gelegenheid toe krijgen, en niet, zoals zo vaak het geval is, voortdurend uit zijn staat van alleen zijn gehaald worden.

Een keer de tijd hebben om (Corona) creatief te zijn
De Britse psychiater Anthony Storr heeft dit uitgewerkt. Hij beschouwt het vermogen tot alleen zijn als een belangrijke voorwaarde voor creativiteit en verbeelding en geeft tal van voorbeelden van kunstenaars en wetenschappers die vanuit dat vermogen tot grote dingen kwamen. 

Negatief en of positief?
We zijn geneigd om vooral de negatieve gevolgen van de Coronacrisis te benadrukken. Heeft u gehoord dat in Duitsland bij een grote stad is gebleken dat de milieuvervuiling, die aan auto´s toegeschreven werd, niet is afgenomen terwijl er aanzienlijk minder gereden werd? Dat de oude aannames niet bleken te kloppen en dat er mogelijk rechtszaken gaan volgen voor het op kosten jagen van consumenten die nieuwe auto´s kochten i.v.m. de 'vervuiler betaalt belastingen' die achteraf dus niet blijken te kloppen met de werkelijkheid (wetenschap) maar puur politiek zijn ingesteld door de alfa´s in de regering of soms zelf de lokale overheid. Het zou fair zijn dat de overheid daar nog eens naar kijkt. Een moderne Mercedes diesel neemt in de stad bijvoorbeeld viezere lucht in dan hij uitstoot achter bij de uitlaat en als je met een hoogleraar energie & techniek praat kom je samen tot de conclusie dat de  belasting van het milieu door die diesel waarschijnlijk veel lager is dan die van een Tesla die met biomassa (Co2, stikstof fijnstof!) van stroom wordt voorzien. Echter de alfa´s die onze landen besturen hebben er moeite mee om dat te begrijpen of vinden dat  vanuit zogenaamd groen politiek gewin niet handig om te erkennen. Wat dat betreft is het knap dat Urgenda daar nu een move in maakt: biomassacentrales zijn slecht voor het milieu! Als ze nu met de nieuwe metingen en inzichten uit Duitsland nog eens naar de werkelijkheid kijken inzake de milieuvervuiling door auto´s kan dat de sector en het milieu helpen waarbij ik niet wil zeggen dat we niet moeten innoveren maar wel met gezond verstand. Net als dat Duitsland massaal aan de centrale huisgasketelverwarming gaat en dat wij er mee moeten (!) stoppen.....en soms gedwongen worden met een hele woonwijk tegen extreme bedragen per  huishouden aangesloten te worden op een (vervuilende ) biomassacentrale. U denkt toch niet dat de Duitsers dat voor 5 jaar doen... Nee, die gaan een heel netwerk aanleggen door Duitsland wat men op zijn minst 50 tot 75 jaar zal gaan gebruiken verwacht ik. Gas is ook schoner dan biomassa verbranden en ik heb liever goedkope OSB-platen in de bouwmarkt waarmee mensen CO2 opslaan in hun huis i.p.v. dat ze die snippers opbranden. Geen politicus die daaraan denkt. Lijkt mij makkelijk te begrijpen voor de gemiddelde Nederlander die een beetje kan klussen en boerenverstand heeft.

Positieve vruchten plukken
Wie weet groeit er ondertussen wel een generatie op die later de vruchten plukt van een goed ontwikkeld vermogen om alleen te kunnen zijn. Wie weet heeft u als eigenaar, directeur of manager van uw bedrijf in deze boeiende tijd wel nieuwe heldere inzichten gekregen over uw bedrijf en de zaken die voor u belangrijk zijn (werk of privé). Of meer vertrouwen gekregen in de thuiswerkende collega´s. Ook of zelfs het op tijd vaststellen dat een bedrijfsmodel eindig is kan achteraf toch nog als positief beschouwd worden.
Of dat u uw bedrijf opnieuw aan het uitvinden of stroomlijnen bent door de Coronacrisis. Jaren geleden schreef ik al dat reorganiseren eigenlijk een continue proces moet zijn maar het kan haast niet anders dat door deze Coronaperiode blijkt dat we dat toch minder goed deden dan we dachten.......

Laten we genieten van de zomer en uiteindelijk komt er een oplossing en een vaccin. De (relatieve) eenzaamheid van de afgelopen maanden maakt ons dan misschien een milder en verstandiger mens. 

Pieter van der Werff
Autominnende bedrijfsarts
Bron: ukrant.nl, Gerrit Breeuwsma 13-5-2020

Lees meer...

Het coronavirus en contracten!

Het coronavirus houdt een groot deel van onze maatschappij volledig in haar greep. Weliswaar zijn er inmiddels versoepelingen, maar de gevolgen van het coronavirus zijn overal goed merkbaar. Elke ondernemer wordt in meer of mindere mate getroffen door de coronacrisis. Ook de autobranche komt er niet ongeschonden vanaf.

Veel ondernemers komen door het coronavirus in de problemen. Gesloten contracten kunnen daardoor soms niet worden nagekomen. De vraag die dan aan mij als advocaat gesteld wordt, is of het coronavirus een legitieme grond is om te stellen dat een overeenkomst in zo'n geval niet nagekomen hoeft te worden. Een eenduidig antwoord op die vraag is moeilijk te geven. Het antwoord ligt nogal genuanceerd.

Vrijwel niemand heeft deze coronacrisis aan zien komen. Veel ondernemers nemen daarom het standpunt is dat hier sprake is van "overmacht". Ik zal ook niet ontkennen dat geen enkele ondernemer op dit virus zit te wachten en ook geen enkele ondernemer hier schuld aan heeft, maar voordat in juridische zin sprake is van "overmacht" moet wel een behoorlijke horde worden genomen. Vanuit juridisch perspectief is namelijk slechts sprake van overmacht als de onmogelijkheid om een verplichting uit een overeenkomst na te komen niet aan de partij die niet kan nakomen "toerekenbaar" is.

Of dat het geval is, wordt in bepaalde gevallen in de wet geregeld en soms wordt die verdeling gemaakt in een contract, bijvoorbeeld in algemene voorwaarden. Veelal doet zo'n situatie zich niet voor. Met name niet bij een virus waarmee wij ons nu pas voor het eerst geconfronteerd zien. Wat dan overblijft is toerekening op grond van wat wij juristen noemen "verkeersopvattingen".

Het gaat dan in feite om de vraag of het volgens onze maatschappelijke opvattingen zo is dat de risico's van het coronavirus wel of niet voor rekening van de partij komen die zijn verplichtingen niet kan nakomen. Of dat het geval is, zal door de rechter bepaald moeten worden en is ook weer afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Al met al is dus niet met zekerheid te zeggen of een ondernemer een beroep op overmacht kan doen, en dat zal de tijd moeten leren.

Iets waar andere ondernemers ook een beroep op doen, is het juridische leerstuk van "onvoorziene omstandigheden". Op basis van de wet kun je namelijk aan de rechter vragen een overeenkomst te wijzigen als een bij het sluiten van de overeenkomst niet voorziene gebeurtenis daartoe aanleiding geeft. Dat veel partijen bij een contract het coronavirus en haar gevolgen niet hebben "voorzien" valt in de meeste gevallen niet te ontkennen. Sterker nog, tot voor kort wisten de meeste mensen helemaal niet van het bestaan van dit virus en was het voor mensen geen gevaar. Maar het enkele feit dat dit virus en haar gevolgen voor contractpartijen "onvoorzienbaar" waren, brengt nog niet mee dat een geslaagd beroep op dit juridische leerstuk van "onvoorziene omstandigheden" kan worden gedaan. Of dat het geval is, is namelijk ook afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Slechts wanneer een situatie gezien de wederzijdse belangen zo onredelijk is dat één van de beide partijen niet kan verlangen dat de andere partij zijn verplichtingen nakomt, zal mogelijk een beroep op dit leerstuk gedaan kunnen worden. Ik merk daarbij op dat de lat bij dit leerstuk zeer hoog ligt en een geslaagd beroep op dit leerstuk eerder uitzondering is dan regel. Ik acht een beroep op dit leerstuk op voorhand dus niet volstrekt kansloos, maar het is ook zeer zeker geen gelopen koers.

Al met al brengt het coronavirus veel ondernemers dus in de problemen. Desondanks geldt als uitgangspunt wel dat contracten nagekomen moeten worden. Een beroep op één van de hiervoor genoemde leerstukken zou daar mogelijk verandering in kunnen brengen, maar als ondernemers mij die vraag voorleggen, geef ik wel aan dat hier kritisch naar gekeken moet worden. Of er een geslaagd beroep op één van deze leerstukken gedaan kan worden is namelijk afhankelijk van concrete omstandigheden van het geval en op voorhand is daar met zekerheid niks over te zeggen. Dat zal de tijd moeten leren.

Tjerk Binnema is advocaat te Leeuwarden en autoliefhebber! Hij combineert zijn passie voor het recht met zijn passie voor auto's als vaste columnist.
Heeft u een juridische vraag?
Neem dan vrijblijvend contact op met het Advocatenkantoor Binnema Advocatuur te Leeuwarden
en bel 058-2030193 of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Kijk voor meer informatie op:
www.binnema-advocatuur.nl 

Lees meer...

COVID-19 (alias Corona): oud model in een nieuw, snel jasje!

Nieuw model:
U als dealer of autoliefhebber dacht misschien aan een nieuw modelletje bij het horen van nieuws over de nieuwe Corona. Eigenlijk is het een oud model in een nieuw jasje. In de oude Aziatische studio van de natuur was in 2002 en 2003 het vorige model ontworpen.
Dat model droeg de naam SARS. Die naam staat voor: Severe Acute Respiratory Syndrome. Dat model infecteerde toen 8000 mensen.

Doden:
Helaas zijn er toen ook doden gevallen, wereldwijd zijn er in totaal 774 mensen overleden aan het SARS-virus. Net als in het verkeer met auto´s vallen er in het verkeer tussen mensen en dieren ook gewonden en doden. Helaas is vandaag 10 februari 2020, bij het
schrijven van deze column, door het Chinees Gezondheidsministerie bekend gemaakt dat er al 811 doden te betreuren zijn. Het is dus duidelijk dat het dodental al hoger ligt dan bij de SARS-epidemie.

Ondertussen (derde week maart) zijn er 170 duizend besmettingen vastgesteld en bijna 7000 doden. Het goede nieuws bij dit slechte nieuws is dat de overlevingskans bij het huidige virus groter is dan bij SARS destijds. Bij de SARS-epidemie bezweken 10 van de 100 mensen aan dat virus en bij het Corona-virus van 2019 sterven er tot nu toe 2 op de 100 mensen. De gastheren die er aan dood gaan kunnen het virus niet verder helpen met de wereldwijde verspreiding. De rem van dat mechanisme is echter beperkt en er moet dus meer gedaan worden aan het verminderen van sociale contacten (isolatie).

Is het erger dan griep?
Het is in ieder geval duidelijk dat er bij de griep jaarlijks in Nederland maar ook wereldwijd vele doden vallen, wereldwijd 250.000 tot 500.000 doden ( bij 3 tot 5 miljoen ernstig zieken). Vooral ouderen en mensen met een zwakke gezondheid zijn kwetsbaar. In Nederland sterven er elke winter meestal 250 tot 2000 mensen aan de griep.

Virussen en bacteriën:
Virussen zijn kleiner dan bacteriën. Voorbeelden van virussen naast het Corona-virus zijn een koortslip, buikgriep, griep en verkoudheid (totdat het slijm groen wordt bij een secundaire bacteriële infectie). Ze zijn zoals de titel al aangeeft snel, snel in het vermeerderen in de gastheer. Meestel heb je binnen enkele dagen na een besmetting met een virus al klachten, maar het kan ook weken of zelfs maanden duren voor je ziek wordt (denk aan bijvoorbeeld HIV). Besmetting is mogelijk door het overbrengen van lichaamsvloeistoffen, kleine druppeltjes te hoesten of te niezen of door contact met recent aangeraakte oppervlakken, of  bijvoorbeeld handen, lippen en huid. Bacteriën zijn microscopisch kleine organismen d.w.z. we kunnen ze niet zien ook al zijn ze groter dan virussen. Ze zijn altijd in en om ons heen, bijvoorbeeld op onze huid en we hebben enkele kilo´s in ons maagdarmkanaal.
In de studie geneeskunde leerden we dat er 300 soorten in de mond voorkomen. In totaal heeft een mens in zijn mond rond de biljoen aan microbiële cellen.

Daar schrikt u zeker van, maar we merken daar normaal gesproken niet zoveel van. Sterker nog, zonder bacteriën zouden we het leven niet volhouden. Darmbacteriën (darmflora) helpen ons om het voedsel te verteren en ook onze huid heeft baat bij zijn eigen bacteriën (huidflora). We komen in de omgang met elkaar en de omgeving de hele dag door in contact met bacteriën en dat is normaal gesproken geen probleem, zeker niet als je een goede weerstand hebt. Alleen als ze op plaatsen komen waar het niet hoort, krijg je gedoe, zoals in de blaas, in je bloed of in een wond. Als je beschadigde slijmvliezen en of huid hebt en ook een lage weerstand kun je sneller en erg ziek worden. 

Is een virus een levend organisme?
Het is maar net hoe je er naar kijkt. Een virus is een stuk erfelijk materiaal en dat dringt de cel van een plant, dier of mens binnen om zich te reproduceren. Zelfstandig leeft het dus niet, want het heeft de eiwitmachine van een cel nodig om te kunnen  voortbestaan. Het virus gebruikt de energiecentrale van de cel om grote moleculen te kunnen bouwen.

Leven kan gedefinieerd worden als een aantal processen, die het resultaat zijn van de werking van eiwitten (gecodeerd door nucleïnezuren). Een virus buiten een levende gastheercel kan niet actief zijn, maar is het dan dood? Als het een gastheercel in gaat wordt het virale nucleïnezuur actief en gaat het virus zich vermeerderen, iets wat zonder de cel (en zijn stofwisseling) niet lukt.
Vanuit medisch standpunt kunnen virussen levend genoemd worden, immers ze kunnen infecties veroorzaken en verspreiden ziektes net als bacteriën, schimmels en protozoën dat doen. Helaas werken antibiotica (=´tegen het leven´) alleen bij bacteriën. Ons lichaam kan virussen wel onschadelijk maken door ze in te pakken (in witte bloedcellen). Een goede gezondheid en weerstand is dus van
belang. Voldoende slapen is verstandig. 

Strategie:
Wat kan je nu als simpele leek doen tegen de bacteriën en virussen om ons heen?
MAATREGELEN:
* Geregeld de handen wassen met zeep en of alcohol.
* Geen handen geven.....
* Niet zoenen.
* Na het onverhoopt schudden van handen, de handen wassen met zeep of ontsmetten met alcohol.
* Schone (wegwerp)zakdoeken mee.
* Bij voorkeur thuis werken. Indien niet mogelijk:in shifts werken, gescheiden groepen.
* Als werkgever kan je met aandacht kijken naar de handdoeken bij de wastafels. Een handdoekmachine met rol is en blijft vochtig
en helpt het virus met verspreiding. Wegwerphanddoekjes hebben de voorkeur. [Een handdroger doodt het virus niet! Alleen
het goed handen wassen met zeep en of de handen met alcohol reinigen, helpt om bacteriën en virussen kwijt te raken]
* Niet in de vrije ruimte niezen, dus de kleding van de elleboog voor de neus houden (bij niezen kunnen de druppeltjes tot wel 8
meter ver komen!) immers wie lukt het om plots bij hoest netjes een wegwerpdoekje voor de mond te houden.
* Bij kantoorwerk kan je overwegen om bureautelefoon en toetsenbord schoon te maken (wisselwerkplek).
* Bij intensief gebruik van elkaars auto het stuur schoonmaken. Kijk in de file maar eens wat mensen met hun vingers, neus en mond doen.
* Blijf in ieder geval thuis bij klachten van neusverkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn of koorts. Zie de site van het RIVM. Mensen bij wie het Corona-virus is vastgesteld krijgen binnen 2 dagen tot 2 weken last van koorts, keelpijn, hoesten en een moeizame ademhaling. Ook maagdarmklachten kunnen erbij horen. Zoek zo nodig meer informatie op bij het RIVM, de WHO, of bel de huisarts
als er forse gezondheidsklachten zijn. Een deel van de adviezen kunt u grotendeels de rest van het jaar toepassen.

Opscheppen met bestek en de handen geregeld wassen, maar niet zo vaak dat u eczeem krijgt. Bij zichtbaar schone handen kunt u dan beter desinfecteren met alcohol zoals de gezondheidswerkers in de ziekenhuizen doen.

Evenwicht:
Rest mij te zeggen dat het normaal gesproken beleefd is om mensen de hand te schudden, maar niet als je daarmee infecties overbrengt. Elkaar een vol gesnoten elleboog geven is mogelijk ook niet slim. Bij het schrijven van dit artikel op 10 februari jl. vroeg ik mij af of het gerechtvaardigd is dat de paniek over het Corona-virus al weer afneemt. Nu, op 16-3-2020, heb ik de indruk dat de sell-off op de beurzen doorgeschoten is en blijkt dat de meeste mensen sedert afgelopen weekend begrijpen dat ze zich horen te isoleren. Nu er zo´n daling is in o.a. het verkeer en daardoor in de uitstoot van CO2 en stikstof zou het mooi zijn als de regering per direct de huizenbouw wat meer ruimte geeft. Dat de ECB overgaat tot het rechtstreeks opkopen van aandelen om de val van de beurzen te stoppen om angst te reduceren en zodoende het evenwicht maatschappelijk gezien zo veel mogelijk te herstellen. U kunt ook individueel uw steentje bijdragen door niet mee te gaan in de paniek.

Ook al zal je niet direct in je omgeving zien dat iemand het leven laat, dan is het mogelijk dat je er indirect aan bijdraagt dat iemand gaat overlijden als jij, je collega's en huisgenoten zich niet aanpassen aan de huidige adviezen van isolatie. Probeer de overdracht af
te remmen. Er wordt vast al tijden hard gewerkt aan een vaccin voor het COVID-19.
Het verkrijgen van een vaccin kan maanden duren en of alle quarantainemaatregelen in de tussentijd voldoende werken om verspreiding over de wereld te voorkomen is maar de vraag schreef ik ruim een maand geleden. 

Ondertussen is er sprake van een pandemie. Uiteindelijk zwakt de werking van het virus vanzelf af doordat er een evenwicht ontstaat tussen de mens als gastheer en het virus (immunisatie van de populatie).

Laten we hopen dat er in plaats van een handelsoorlog nu een wapenwedloop ontstaat tussen China, Europa en Amerika met als inzet zo snel mogelijk een vaccin te ontwerpen in de strijd tegen het Corona-virus. 

Ik wens iedereen sterkte in de komende weken van isolatie, echter het kan mensen ook nader tot elkaar brengen, zelfs op afstand met de mobiele telefoon. Die hadden we nog niet ten tijde van de SARS en de Spaanse griep. Wie weet blijkt over een paar maanden dat het naast alle negatieve dingen ook enkele pluspunten of leerpunten heeft opgeleverd. Minder kantoortuin en meer thuiswerk bijvoorbeeld. 

Pieter van der Werff,
Autominnende bedrijfsarts

Bronnen:
website van het UMCG, www.microbiologie.info/index.html,
WHO en het RIVM.
Publieksvragen COVID-19: T:L 0800-1351
Houd de laatste stand van zaken rondom het corona-virus bij op:
www.rivm.nl 

Lees meer...

Autodiagnose.eu

Praktijkgeval 16: Diagnose accu/dynamo-storing in een Renault Twingo 0.9 met motorcode H4B (bouwjaar 2014)

Reanimatie Twingo verloopt niet zonder kleerscheuren!

In deze column nemen wij u graag mee tijdens de diagnose van een accu/dynamo-storing in een Renault Twingo 0.9 met motorcode H4B van bouwjaar 2014. De eigenaar heeft de auto starthulp gegeven. Dat lukte eerst niet met de starthulp vanuit een andere auto en later wel met een accubooster. Daarna liep de motor weer, maar gaf de auto een laadstoring aan. Daarop is in eerste instantie de dynamo vervangen door een garagebedrijf. Omdat dit geen oplossing bood is de auto aangeboden bij een ander garagebedrijf. Dat bedrijf heeft na enkele basiscontroles de auto bij ons aangeboden voor verder onderzoek.

Als de auto bij ons binnenkomt lezen we deze eerst uit. Daaruit komen de volgende foutmeldingen naar voren in de zekeringkast motorruimte:
-> B120F Comm met dynamo fout in datatransport;
-> B1211 Accu-scheidingsrelais kortsluiting naar massa;
-> B1211 Accu-scheidingsrelais onderbreking;
-> B1221 Stroomkring regeleenheid massa 1 kortsluiting naar massa;
-> B123A Accu interne regeleenheidfout;
-> B1266 Start-/stop-systeem fout in datatransport;
-> B1267 Start-/stop-systeem signaal ongeldig.

Alle foutcodes met uitzondering van B1221 zijn al actief op contact en kunnen niet gewist worden. Via de diagnosesoftware zetten we de regeleenheid "zekeringkast motorruimte" softwarematig terug en resetten we de interne regeleenheidsbescherming. Beide softwarematige handelingen hebben geen effect op de storingen.

We vervolgen het onderzoek vanuit de foutcode B120F. Een controle van de LIN bus communicatie laat zien dat de dynamo niet communiceert met de auto. Omdat deze, in een poging de storing te verhelpen, vervangen is, controleren we de onderdeelnummers.
Volgens Partslink dient de dynamo onderdeelnummer 231003101R te hebben
(zie afbeelding 1).

afbeelding1-4-web

Afbeelding 1

De gemonteerde dynamo heeft echter onderdeelnummer 231006007R-A. Het onderdeelnummer van de gemonteerde dynamo is echter grijs gemarkeerd in Partslink en zou dus niet op deze auto horen (zie afbeelding 2).

afbeelding2-4-web

Afbeelding 2

Navraag bij de Renault dealer en bij een onderdelenleverancier levert op dat de gemonteerde dynamo wél op deze Twingo toegepast mag worden. We besluiten om het dynamovraagstuk te parkeren en onze focus te verleggen naar de andere storingen. 

[Accu-scheidingrelais?]
Bij de omschrijving van de foutcode B1211 verwachten we bij de omschrijving "accu-scheidingsrelais" een accuklem met pyrofuse die vanuit het airbagsysteem ontkoppelt kan worden bij een aanrijding. Deze is echter niet aanwezig op dit voertuig. Uiteindelijk komen we erachter dat het diagnoseapparaat met de omschrijving "accu-scheidingsrelais" de accusensor op de minpool van de accu bedoeld (zie afbeelding 3).

afbeelding3-4-web

Afbeelding 3

Deze accusensor is middels een stekker met twee draden verbonden met de Twingo. Op een van de twee draden staat een voeding van 12V en op de andere draad communiceert de accusensor via LIN-bus met de energiemanagement regeleenheid. Als we de voeding controleren, dan is deze afwezig. Uit de bedradingsschema's volgt dat de voeding vanuit de zekeringkast onder het handschoenvakje vandaan komt. Daar blijkt de zekering gesprongen. Als we deze vervangen blijft deze heel en is er voeding aanwezig op de accusensor. 

Als we de foutgeheugens dan weer bevragen, zijn de volgende storingen nog actief:
-> B1211 Accu-scheidingsrelais kortsluiting naar massa (*);
-> B123A Accu interne regeleenheidfout (*);
-> B1266 Start-/stop-systeem fout in datatransport (*);
-> B1267 Start-/stop-systeem signaal ongeldig (*).

De foutmeldingen:
-> B120F Comm met dynamo-fout in datatransport;
-> B1211 Accu-scheidingsrelais onderbreking;
-> B1221 Stroomkring regeleenheid massa 1 kortsluiting naar massa; 
zijn verholpen door het herstellen van de voeding van de accusensor.

Nu de accusensor weer benaderbaar is, zien we in de meetwaarden dat deze aangeeft dat deze een spanning van 15.9 Volt aangeeft en een laadstroom van 203 Ampère. Dit komt niet overeen met de werkelijkheid, de auto staat op contact en het gros van de verbruikers staat uit. Op basis van alle informatie die we hebben, vermoeden we dat de Twingo op een verkeerde wijze starthulp heeft ontvangen, waardoor de zekering van de accusensor is gesprongen, maar waardoor ook de accusensor zelf een defect heeft
opgelopen.

We besluiten om de accusensor te vervangen. Nadat deze is vervangen, is de Twingo foutcode-vrij en alles werkt weer naar behoren, zo ook de dynamo met het volgens Partslink onjuiste onderdeelnummer! De Twingo is nu al enkele maanden storingsvrij onderweg. De dealer en de onderdelen-leverancier hadden het dus bij het juiste eind: de gemonteerde dynamo kan wel toegepast worden in deze Twingo. 

Heeft u een voertuig met een storing die onoplosbaar lijkt omdat verschillende pogingen om deze te verhelpen gestrand zijn, neem dan contact met ons op!
www.autodiagnose.eu 

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Columnisten Pro

Die ophef moeten we maar eens opheffen!

november 02, 2020

Die ophef moeten we maar eens opheffen!

Corona. Corona. Corona. Er lijkt maar geen einde te komen aan de pandemie. Telkens komen e...

Autodiagnose.eu

november 02, 2020

Autodiagnose.eu

Praktijkgeval 18: Diagnose van een brandstofdrukstoring in een BMW 116i met motorcode N13B16A (bwj. ...

Help, mijn klant betaalt niet! Hoe incasseer ik een geldvordering?

november 02, 2020

Help, mijn klant betaalt niet! Hoe incasseer ik een geldvordering?

Tot de coronacrisis stond Nederland er economisch gezien goed voor. Het coronavirus heeft werel...

Corona en de lucht?

november 02, 2020

Corona en de lucht?

Hoe zit het met de ventialtie op kantoor, in de showroom of de werkplaats? Het is niet te zien ...

Autodiagnose.eu

juli 14, 2020

Autodiagnose.eu

Praktijkgeval 17: Diagnose ontstekingsstoring bij Ford Ka 1.2 met Fiat-motor en motorcode 169A4000 (...

De perfecte tijd om aan jezelf te gaan werken!

juli 09, 2020

De perfecte tijd om aan jezelf te gaan werken!

Vroeger had ik af en toe van die dagen, dat alles tegenzat. Dat dingen niet lukten, en all...

Hot