Menu

Gevaccineerd en nu?

Wie gevaccineerd is met een coronavaccin, kan toch nog Corona krijgen.. Een verpleger in Amerika werd toch nog ziek nadat hij 6 dagen ervoor het Pfizer-vaccin al had gehad (1). Hij kreeg rillingen, had koorts en spierpijn.

Een coronatest wees uit dat hij covid-19 had. Experts zijn niet verbaasd. Het is dus erg belangrijk dat u en uw personeel er van doordrongen zijn dat we toch nog een hele tijd vast zitten aan de Coronamaatregelen d.w.z. we zullen ons netjes en voorkomend moet blijven gedragen voor een groot deel van dit jaar 2021. Wie weet dat het met mooier weer stukken makkelijker gaat worden qua besmettingsaantallen maar daar moeten we vooralsnog nog niet op rekenen en niet van uitgaan.

Wie een eerste dosis van het vaccin krijgt is dus niet meteen beschermd. Blijf dus op je hoede en blijf je dus netjes gedragen en houden aan de Coronamaatregelen. Deze maatregelen kunt u eenvoudig op internet vinden, maar een deel heb ik voor het gemak en om te helpen hier overgenomen van een overheidssite.
Kritische denkers kunnen natuurlijk tegenwerpen dat de verpleger mogelijk al besmet was voordat hij de vaccinatie kreeg maar ik verwacht dat u dat nu nog niet bedacht had en het is ook maar de vraag of dat van belang is. Immers volledige bescherming geeft de vaccinatie niet op individueel niveau en voorlopig al  helemaal niet op groepsniveau.

De Nederlandse maatregelen: basisregels voor iedereen
Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de volgende basisregels houdt:
Thuiswerken, hygiëneregels, regels voor afstand houden, het vermijden van drukte en het dragen van een mondkapje.

Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan
•Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden.
•Mijd de spits.
•Een instelling of bedrijf kan 14 dagen gesloten worden wanneer de GGD heeft geconstateerd bij bronen contactonderzoek dat de besmetting hier heeft plaatsgevonden.

Regels voor hygiëne:
•Was vaak uw handen
•20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
•Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
•Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
•Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
•Was daarna uw handen.
•Schud geen handen

Regels voor 1,5 meter afstand houden
•Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
•Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk.
•Mensen die samen op één adres wonen, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren.
•Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.

Regels voor het vermijden van drukte
In groepen kan het virus zich makkelijk verspreiden, en het opsporen van bronnen en contacten is lastiger als grote groepen mensen bij elkaar zijn geweest. Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te  houden: ga weg. Wanneer groepsvorming de publieke gezondheid of de veiligheid in gevaar brengt, kunnen handhavers optreden.

Verplicht dragen van een mondkapje
Iedereen van 13 jaar en ouder is verplicht om in de volgende situaties een mondkapje voor publiek gebruik te dragen.
•In voor publiek toegankelijke gebouwen en overdekte gebieden (voor zover deze open zijn) zoals:
•Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations, etc
•Scholen wanneer mensen staan of lopen. Het mondkapje kan af wanneer mensen hebben plaatsgenomen op hun zitplaats.
•Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.
•In het openbaar vervoer, in stations, op perrons en bij tram- en bushaltes.

Op deze plekken is het dragen van een mondkapje verplicht. U riskeert een boete van € 95 als u geen mondkapje draagt. Let op: van 15 december t/m mogelijk de komende weken(?) zijn veel locaties gesloten.

In de volgende situaties hoeft u geen mondkapje te dragen:
•In het zwembad in het water (maar in de kleedkamer en voor begeleiders buiten het water is een mondkapje wel verplicht).
•In een kerk, moskee of andere locaties van geloofsbelijdenis.
•Als u vanwege medische redenen of andere beperkingen het mondkapje niet kunt dragen.
•Als het mondkapje een goede en veilige uitoefening van werkzaamheden in het kader van beroep of bedrijf onmogelijk maakt.

De rest van de regels en adviezen kunt u makkelijk op internet opzoeken en probeer u met uw collega's er ook aan te houden. Het is niet slim om van uw garage een kerk of moskee te willen maken om onder de mondkapjesplicht uit te komen. Het is beter dat u met uw bedrijf en of medewerkers mondkapjes maakt of laat maken met een logo van de zaak er op. Twee vliegen in 1 klap. Geef vanuit het management het goede voorbeeld in het dragen maar ook in het niet aanraken, netjes opzetten en hygiënisch af doen van de kapjes.
En ook belangrijk voor de hygiëne en milieu: ze netjes weg te gooien en of door ze geregeld (en op tijd) te wassen.

Bij welke klachten moet u denken aan Corona:
•Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.
•Laat u testen als u 1 of meerdere van deze klachten heeft. Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. En ontvang geen bezoek. Als u ook koorts heeft of benauwd bent, dan blijven ook uw huisgenoten thuis tot de uitslag van de test bekend is. Hebben uw huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen.
•Als uit uw test blijkt dat u wel corona heeft, blijven u en uw huisgenoten thuis. U hoort van de GGD wat u en de mensen om u heen moeten doen. Meer informatie over de leefregels thuis en wat u moet doen als u corona heeft vindt u op de website van het RIVM.

Hoe nu om te gaan met het nieuws dat de vaccinatie op gang komt? 
Voorlopig zullen de mensen die in de zorg werken, ouderen en risicogroepen voorrang krijgen bij het  vaccineren en daar zijn ook goede redenen voor. U zult met uw medewerkers waarschijnlijk niet tot die  groepen behoren dus zult nog even (enkele maanden?) moeten wachten op uw vaccinatie en ook op toeloop van publiek of klanten vrees ik. Immers de meeste mensen zullen zich de komende maanden nog behoudend op moeten stellen is mijn verwachting. En als de overheid het beleid t.z.t. gaat versoepelen is het maar de vraag of de klanten uit uw doelgroep meteen naar u of uw bedrijf komen.

Medisch gezien zal ik u wat uitleg geven
Je bent niet meteen beschermd na de eerste prik van het PfizerBioNTech coronavaccin, waardoor je nog steeds risico loopt op covid-19. Daar zijn meerdere verklaringen voor. Het duurt 10 tot 14 dagen na de eerste prik van het vaccin vooraleer je antistoffen ontwikkeld hebt die bescherming bieden. Dit is gebleken uit  klinische studies. Van het Pfizer-BioNTech vaccin heb je in principe twee dosissen nodig en je bent pas na twee weken na de eerste dosis voor 92% beschermd (2). Pas zeven dagen na de tweede dosis loopt je bescherming op tot 94-95%. Dat betekent dat je vanaf twee weken na de eerste prik minder risico loopt op covid-19, maar dat risico is niet nul. In de eerste week na je eerste vaccinatie kan je dus nog heel goed de infectie oplopen. Beschermende preventieve maatregelen blijven daarom van belang!

In aansluiting op de inleiding van dit artikel is het volgende ook van belang voor de gedachtenvorming. Bij personen die gevaccineerd worden, wordt geen coronatest afgenomen. Het is dus niet uitgesloten dat ze op het moment van de prik al besmet waren en gewoon covid-19 ontwikkelen. Ook al hadden ze nog geen klachten t.t.v. de vaccinatie. Wanneer je besmet bent, duurt het immers enkele dagen vooraleer je symptomen ontwikkelt.

Conclusie
De coronavaccinatie wordt momenteel uitgerold in Nederland bij mensen die in de Coronazorg werken, in de zorg werken zoals huisartsen en bij risicogroepen zoals ouderen. Het is te simpel gedacht dat de vlaggen nu uitgehangen kunnen worden en dat mondmaskers en social distancing niet langer nodig zijn voor wie gevaccineerd is. Dat is helaas niet meteen het geval. Je bescherming begint pas twee weken na je eerste dosis goed te werken, en stijgt nog wat na je tweede prik. Voorlopig is het maar de vraag wanneer u en uw collega's aan de beurt zijn om een vaccinatie te mogen halen. Medisch commercieel gezien moet u de huidige stand van de Coronacrisis zo beschouwen dat u in mijn ogen verder moet gaan met het op een creatieve manier blijven communiceren op afstand. Om uw klanten te bereiken en te spreken te krijgen zult u per post, digitaal of telefonisch op ze af moeten stappen. Door met het beeldscherm of telefoon de klant te benaderen kunt u mogelijk werk ophalen en of een voertuig onder de aandacht brengen.

Klassieke Peugeot 304-web

Wie weet hebben ze nog een klassieker in de garage staan waar u een mooi plan voor kunt schrijven om hem op te knappen of service te verlenen. Immers de meeste gewone auto's worden minder gebruikt en een beetje liefde voor de klassieker laat zich mogelijk vertalen in een goede opdracht voor uw bedrijf.

Pieter van der Werff

Bronvermelding:

(1)https://abcnews.go.com/Health/nurse-tests-positive-covid-19-shortly-vaccinated/story?id=74947995  
(2)Pfizer BioNTech Covid Vaccine

Lees meer...

'Toekomst personeel grootste zorg bij verkoop bedrijf'

  • Gepubliceerd in Pro

Bijna de helft van de eigenaren van een mkb (midden- en kleinbedrijf) is bereid zijn onderneming van de hand te doen als ze een goed bod krijgen. Maar voor de daadwerkelijke verkoop zien ze nog wel beren op de weg. Zo zegt negen op de tien ondernemers hun bedrijf alleen van de hand te willen doen als de overnemende partij goed voor de medewerkers zorgt. Dat blijkt uit de Marktlink Bedrijfsovername-Monitor.

Zeventig procent van de ondernemers zegt wel eens na te denken over opvolging of de verkoop van hun bedrijf. De meest genoemde reden voor verkoop is leeftijd van de eigenaar (zegt 49 procent). Negentien procent van de ondernemers zegt verkoop te overwegen om meer tijd te hebben om van het leven te genieten.

Lees meer...

Onbemande segment ook bij carwash een groeimarkt

  • Gepubliceerd in Pro

Net zoals bij tankstations, neemt het aantal onbemande locaties bij carwash waarschijnlijk de komende jaren ook flink toe. Diverse exploitanten stapten de laatste tijd over naar een dergelijke constructie en de verwachting is dat meer ondernemers hen volgen. Vooral de kostenbesparing is een belangrijke reden om voor deze exploitatievorm te kiezen. ”Je kunt de personeelsuitgaven drukken, terwijl de marges per wassing nauwelijks verminderen”, zegt Washtec-directeur Peter van der Veen.

De afgelopen maanden zijn in Kerkrade, Noordwijk, Alkmaar en Roelofarendsveen wasgelegenheden zonder personeel geopend, waarbij gebruik wordt gemaakt van roll-overs van de van oorsprong Duitse leverancier. Eén van de ondernemers die overstapten naar een onbemande carwash, is de Limburgse exploitant Leon Beursgens.

Voorname reden voor de verwachte toename is dat er ook steeds meer tankstations onbemand worden geëxploiteerd. ”Bij dergelijke stations is geen sprake meer van personeel en als er een washal bij is gevestigd, is deze vaak dicht. Maar als je enkele aanpassingen doet, kun je die hal weer openen zonder medewerkers te hoeven aannemen”, licht Van der Veen toe.

Storingen
Belangrijk is wel dat de exploitant beschikt over een goed camerasysteem en voldoende verschillende betaalmethodes mogelijk maakt. Ook is het van belang dat kleine storingen met de machine of vragen van klanten, op afstand kunnen worden opgelost, bijvoorbeeld met een goed intercomsysteem.

Van der Veen denkt niet dat consumenten, net als bij onbemande tankstations, een lage prijs verwachten. ”Het wassen van de auto is iets waar klanten best geld voor over hebben, mits de waskwaliteit perfect is. Bovendien, de echte prijsbewuste klant wast zijn auto zelf in een wasbox.” De marges, die doorgaans bij wassingen heel behoorlijk zijn, komen bij een onbemande exploitatie niet meteen onder druk te staan.

Leon Beursgens carwash Kerkrade headerPersoneel
Beursgens is dus één van de ondernemers die heeft gekozen voor een onbemande wasgelegenheid. Vorige maand opende hij zijn locatie in Kerkrade aan de Wiebachstraat. ”Ik heb besloten om het zonder personeel te runnen, vanwege de kostenbesparing. De washal is dagelijkse geopend van 07:00 tot 21:00 uur. Dat is anderhalve fte per dag. Die uitgaven heb ik nu niet.”

Het IT-systeem is zodanig ingericht dat de deuren van de washal uit zichzelf open en dicht gaan. Als er een klant in de hal aanwezig is, sluiten de deuren nog niet. Alle sensoren moeten vijf seconden niets hebben geregistreerd, voordat beide deuren daadwerkelijk naar beneden gaan. Hiermee moet voorkomen worden dat klanten opgesloten worden.

Honderd procent onbemand is de wasgelegenheid niet. Er is een personeelslid dat elke dag de zelfwasboxen schoonmaakt en het dagelijks onderhoud aan de roll-over doet, zoals de chemie bijvullen. ”Maar die werkt ongeveer twee uur per dag. Dat zijn toch behoorlijk minder kosten dan bij een bemande locatie”, zegt de Limburgse ondernemer.

Drempel
Werpt de afwezigheid van een medewerker geen drempel op voor klanten? Als er iets fout gaat, is er immers niemand om in te grijpen. ”Om die vrees weg te nemen is er tot begin oktober altijd een medewerker aanwezig. Het merendeel van de reguliere klanten is tegen die tijd al eens langs geweest. Tevens hebben we diverse kortingsacties om mensen te verleiden.”

Als de aanloopperiode voorbij is en de locatie in Kerkrade écht onbemand gaat draaien, vindt er toezicht op afstand plaats. Als er bijvoorbeeld op de noodstop wordt gedrukt, krijgt Beursgens hier een melding van op zijn mobiele telefoon en kan hij de machine van een afstand ’resetten’ of de klant uitleggen hoe hij dat zelf kan doen. Ook kan een servicemedewerker van Washtec assisteren bij de problemen. Tevens is er een claxonsensor in de washal aanwezig. Als klanten op hun autoclaxon drukken stopt de machine automatisch, waarna deze zonder hulp van een medewerker opnieuw kan worden gestart.

Betaling
Klanten kunnen gedurende het hele wasproces, inclusief het betalen, in hun auto blijven zitten. Bij de wasgelegenheid staat een betaalterminal met geïntegreerde CCV-pinpad. Tevens kan er betaald worden met creditcard en diverse tankpassen, inclusief de eigen kaart van Beursgens, die hij samen met Extendas heeft ontwikkeld. Die softwareleverancier is ook verantwoordelijk voor de back-office.

De betaalterminal maakt het mogelijk om vanuit de auto het wasprogramma en de afrekenmethode te selecteren en te betalen door middel van de geïntegreerde pin-mogelijkheid. In de toekomst kunnen klanten dit doen als ze in de wachtrij staan, of zelfs daarvóór al. Washtec ontwikkelt momenteel namelijk een app, waarmee klanten vooraf een wassing kunnen boeken. Eind deze maand moet de zogeheten WashApp gelanceerd worden.

Contant afrekenen kan momenteel nog wel in Kerkrade, namelijk bij de medewerker die tot 1 oktober aanwezig is. Daarna is cash betalen verleden tijd. ”Ik wil niet dat ergens muntgeld in een automaat zit. Dat is inbraakgevoelig. Daarnaast zie je dat steeds meer mensen vrijwel alles met pin betalen”, aldus de Limburgse ondernemer.

Wassen en drogen apartWassen en drogen apartRoll-over
Beursgens beschikt over een washal van 25 meter en heeft gekozen voor de roll-over SoftCare 2 Pro Takt. Opvallend hieraan is dat het natte wasproces volledig is gescheiden van het drogen. Daardoor kunnen er twee voertuigen tegelijk in de hal (zie foto onderaan dit artikel), terwijl er geen sprake is van een kettingwasstraat. De klant rijdt na het wasproces door naar het drooggedeelte en terwijl dat voertuig gedroogd wordt, kan de volgende auto alweer beginnen met het wasgedeelte. Afhankelijk van het gekozen programma kan de Limburgse ondernemer daardoor 15 tot 25 voertuigen per uur bedienen.

Het voordeel hiervan is dat een klant niet hoeft te wachten tot zijn voorganger klaar is met drogen. Dat scheelt zo’n 2,5 minuut per wasbeurt. Dit zorgt ervoor dat ik meer auto’s kan verwerken in dezelfde tijd. Door het drive-in bediensysteem kan ik op piekmomenten, bijvoorbeeld de zaterdagen, nog eens ongeveer drie voertuigen per uur extra aan.”

Brede machine
Ook is gekozen voor een extra hoge en brede machine. Daardoor kunnen bijvoorbeeld bestelbusjes terecht in Kerkrade. ”Hier in de omgeving zijn niet veel plekken waar grotere voertuigen ook kunnen worden gewassen. En de locaties waar dat wel kan, vragen tientallen euro’s. Ik kan het stukken goedkoper aanbieden.”

Ook trekt Beursgens veel klanten uit Duitsland. Op het gebied van wassen is het grensprobleem een stuk kleiner dan bij tankstations. Veel oosterburen komen dan ook naar Kerkrade. “In de omgeving van bijvoorbeeld Aken zit niet echt een kwalitatief goede waslocatie. Ik focus daarom een deel van mijn marketingactiviteiten op die regio. Zo heb ik een advertentie geplaatst in een Akens weekblad, waarin ik aanbied om op een zaterdag gratis hun auto te wassen.”

Social media

De Limburgse exploitant heeft een opvallende kijk op het gebruik van social media. Veel ondernemers hebben een account op bijvoorbeeld Facebook of Twitter. Beursgens heeft echter grote twijfels over het nut daarvan.

Ik zie meer en meer dat men via Facebook de klant een platform geeft om in het openbaar een klacht te plaatsen. De mogelijkheid om een klacht in te dienen moet er natuurlijk altijd zijn. Maar omdat ik een onbemande carwashlocatie heb, kan ik de klacht nooit echt controleren en al zeker niet gelijk naar tevredenheid oplossen. Bovendien moet je er ook constant mee bezig zijn, wat veel tijd kost.”

Tom van Gurp

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Columnisten Pro

Autodiagnose.eu

april 24, 2022

Autodiagnose.eu

Praktijkgeval 22: Diagnose van een Toyota FJ Cruiser van bouwjaar 2007 Onregelmatige hartslag.... ...

DE NIEUWE WET FRANCHISE

november 15, 2021

DE NIEUWE WET FRANCHISE

In veel branches komt franchising voor. Zo ook in de autobranche. Franchiseorganisaties cr...

Autodiagnose.eu

november 15, 2021

Autodiagnose.eu

Praktijkgeval 21: Diagnose van een Mercedes-Benz E200 van bouwjaar 2006Adem in, adem uit...............

AUTODIAGNOSE.EU

juli 07, 2021

AUTODIAGNOSE.EU

Praktijkgeval 20: Diagnose van een Mazda MX5 met motorcode B6D van bouwjaar 2001 Een simpel systeem...

Nieuwe wetgeving tegen tellerfraude

juli 07, 2021

Nieuwe wetgeving tegen tellerfraude

Het is iets waar elke ondernemer in de autobranche vast wel eens tegen aan is gelopen: een auto...

Gevaccineerd en nu?

maart 16, 2021

Gevaccineerd en nu?

Wie gevaccineerd is met een coronavaccin, kan toch nog Corona krijgen.. Een verpleger in Amerik...

Hot